Hodnocení grantové výzvy programu Stronger Roots je v plném proudu!

| Aktuality | Stronger Roots

Finanční podpora v rozpětí od 10 000 do 30 000 eur na projekt a intenzivní vzdělávací aktivity. Na to se mohou těšit organizace a platformy, které uspějí v grantové výzvě Nadace OSF podpořenou Evropskou unií z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) společně s partnery v Česku, Maďarsku a na Slovensku. V prvním kole jsme obdrželi 179 žádostí.

V konsorciu programu Stronger Roots jsme obdrželi celkem 512 žádostí ve dvou pilířích. V Pilíři 1 podpoříme jednotlivé organizace občanské společnosti, které si kolem sebe chtějí budovat či posilovat komunitu svých příznivců, dárců, dobrovolníků, aktivistů a dalších podporovatelů. V Pilíři 2 pak posílíme spolupráci mezi sítěmi organizací občanské společnosti a institucemi veřejného sektoru, a také větší zapojování menších a lokálních či regionálních organizací do činnosti sítí. A jaký byl zájem v jednotlivých zemích?

Česká republika

Pilíř 1: 150 žádostí

Pilíř 2: 29 žádostí

Slovensko

Pilíř 1: 103 žádostí

Pilíř 2: 15 žádostí

 

Maďarsko

Pilíř 1: 200 žádostí

Pilíř 2: 15 žádostí

A kolik projektů po formální kontrole postoupilo do fáze expertního hodnocení?
Česká republika

Pilíř 1: 145 žádostí

Pilíř 2: 25 žádostí

Slovensko

Pilíř 1: 102 žádostí

Pilíř 2: 13 žádostí

Maďarsko

Pilíř 1: 193 žádostí

Pilíř 2: 10 žádostí

Tyto žádosti nyní čeká hodnocení evaluátory, evaluátorkami a hodnotícími komisemi. Autory nejlepších projektových návrhů pozveme do 10. července do druhého kola, kde předloží plnou grantovou žádost. Výsledky budeme znát v září 2023. Program Stronger Roots posiluje odolnost a stabilitu neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku a přispívá k jejich většímu propojení se širokou veřejností a aktuálními problémy, které lidi trápí. Realizuje ho Nadace OSF ve spolupráci s českým think-tankem Glopolis, slovenskou Nadáciou otvorenej spoločnosti a maďarskou NIOK Foundation.
Program Stronger Roots spolufinancuje Evropská unie. Za názory vyjádřené v tomto článku odpovídají výlučně autoři, článek nutně nereprezentuje názory Evropské unie. Za využití informací nenese ani Evropská unie, ani dárce grantu odpovědnost.