Hodnocení grantové výzvy programu Stronger Roots je v plném proudu!

| Aktuality | Stronger Roots

Finanční podpora v rozpětí od 10 000 do 30 000 eur na projekt a intenzivní vzdělávací aktivity. Na to se mohou těšit organizace a platformy, které uspějí v grantové výzvě Nadace OSF podpořenou Evropskou unií z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) společně s partnery v Česku, Maďarsku a na Slovensku. V prvním kole jsme obdrželi 179 žádostí.

V konsorciu programu Stronger Roots jsme obdrželi celkem 512 žádostí ve dvou pilířích. V Pilíři 1 podpoříme jednotlivé organizace občanské společnosti, které si kolem sebe chtějí budovat či posilovat komunitu svých příznivců, dárců, dobrovolníků, aktivistů a dalších podporovatelů. V Pilíři 2 pak posílíme spolupráci mezi sítěmi organizací občanské společnosti a institucemi veřejného sektoru, a také větší zapojování menších a lokálních či regionálních organizací do činnosti sítí. A jaký byl zájem v jednotlivých zemích?

Česká republika

Pilíř 1: 150 žádostí

Pilíř 2: 29 žádostí

Slovensko

Pilíř 1: 103 žádostí

Pilíř 2: 15 žádostí

 

Maďarsko

Pilíř 1: 200 žádostí

Pilíř 2: 15 žádostí

A kolik projektů po formální kontrole postoupilo do fáze expertního hodnocení?
Česká republika

Pilíř 1: 145 žádostí

Pilíř 2: 25 žádostí

Slovensko

Pilíř 1: 102 žádostí

Pilíř 2: 13 žádostí

Maďarsko

Pilíř 1: 193 žádostí

Pilíř 2: 10 žádostí

Tyto žádosti nyní čeká hodnocení evaluátory, evaluátorkami a hodnotícími komisemi. Autory nejlepších projektových návrhů pozveme do 10. července do druhého kola, kde předloží plnou grantovou žádost. Výsledky budeme znát v září 2023. Program Stronger Roots posiluje odolnost a stabilitu neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku a přispívá k jejich většímu propojení se širokou veřejností a aktuálními problémy, které lidi trápí. Realizuje ho Nadace OSF ve spolupráci s českým think-tankem Glopolis, slovenskou Nadáciou otvorenej spoločnosti a maďarskou NIOK Foundation.
Program Stronger Roots spolufinancuje Evropská unie. Za názory vyjádřené v tomto článku odpovídají výlučně autoři, článek nutně nereprezentuje názory Evropské unie. Za využití informací nenese ani Evropská unie, ani dárce grantu odpovědnost.
Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance