Do druhého kola hodnocení programu Stronger Roots postupuje 26 organizací a 14 sítí. Jak jsme hodnotili?

| Aktuality | Stronger Roots

Hodnoticí komise v programu Stronger Roots rozhodly: do druhého kola pozvaly 26 organizací, které chtějí s podporou Nadace OSF budovat komunity příznivců, a 14 sítí, jež posílí spolupráci s veřejnými institucemi. Úspěšné organizace nyní vyplní podrobnější žádosti. Komise se opět sejdou v září a po vyhodnocení žádostí a krátkých rozhovorech s žadateli vyberou finální vítěze. Ti od Nadace OSF získají grant až ve výši 30 000 Euro a podporu mentorů a konzultantů v intenzivním vzdělávacím programu.

„Chtěli bychom velice poděkovat všem, kdo nám poslali své koncepty projektů. Konkurence byla obrovská především v tématu budování komunit, kde naši hodnotitelé a hodnotitelky pečlivě prostudovali 145 projektů. Výběr nebyl vůbec lehký, kvalitních konceptů zde bylo mnoho,“ uvedla programová ředitelka Nadace OSF Marie Peřinová.

Dobré hodnocení získaly samozřejmě takové koncepty, které byly jasně a srozumitelně popsané, identifikovaly dosavadní překážky, na které organizace naráží, a přesvědčivě argumentovaly, jaké kroky chtějí učinit, aby se situace zlepšila.

Co hrálo roli v budování komunit?

Nejvíce ale komise zkoumala záměr budovat komunitu. „Důležité bylo především to, aby organizace nejen popsala skupiny kolem sebe, ale aby ukázala, že strategicky přemýšlí, proč příznivce potřebuje a co se stane, když bude mít silnou komunitu,“ sdělila Marie Peřinová.

Komise také sledovala, zda chce organizace znát potřeby svých příznivců a reagovat na ně. A výhodou bylo, pokud popsala, jak může příznivce do své práce zapojit a ideálně i propojit mezi sebou. „Budování komunit není nikdy jen o jednosměrné komunikaci – důležité je ptát se příznivců, co potřebují, povzbuzovat jejich nápady a aktivně je zapojovat,“ shrnula manažerka programu Stronger Roots Michaela Beck-Lehrhauptová.

Pozitivně bylo hodnoceno i to, pokud organizace popsala, jaké změny bude muset pro lepší práci s příznivci udělat uvnitř organizace. Naopak mínusem bylo, pokud se organizace zaměřila jen na své klienty či hlavní cílové skupiny a spíše usilovala o rozšíření svých běžných aktivit, nežli o cílené vytváření komunity.  

Jak probíhalo hodnocení sítí?

V tématu transverzální spolupráce hodnotila komise 25 konceptů. Důležité zde bylo především, zda sítě, tedy platformy sdružující alespoň 10 organizací občanské společnosti, splnily podmínky výzvy a zahrnuly do svých návrhů jak spolupráci s veřejnými institucemi, tak i větší zapojení lokálních organizací. „Komise ale zkoumaly i strategii sítí, proč si vybraly právě ty veřejné instituce a ne jiné a jaký bude mít jejich spolupráce dopad,“ uvedla Michaela Beck-Lehrhauptová.

Workshopy pro všechny

Druhé kolo hodnocení se nyní týká už jen vybraných 26 organizací a 14 sítí. I pro ty, které nyní nejdou dál, ale chystáme podporu.

„Vzhledem k vysoké konkurenci víme, že pod čarou zůstala i řada perspektivních projektů. V příštím roce proto Nadace OSF uspořádá sérii online i offline workshopů a sdílení zkušeností na téma budování komunity tak, aby i ty organizace, které nyní nezískají grant, mohly svou práci s příznivci dál rozvíjet,“ řekla Marie Peřinová.  

Workshopy na témata transverzální spolupráce nabídne i think-tank Glopolis, se kterým na programu Stronger Roots spolupracujeme. Druhé kolo hodnocení programu Stronger Roots nyní začíná i v Maďarsku a na Slovensku.


Program Stronger Roots posiluje odolnost a stabilitu neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku a přispívá k jejich většímu propojení s veřejností. Realizuje ho Nadace OSF ve spolupráci s českým think-tankem Glopolis, slovenskou Nadáciou otvorenej spoločnosti a maďarskou NIOK Foundation.

Program Stronger Roots spolufinancuje Evropská unie. Za názory vyjádřené v tomto článku odpovídají výlučně autoři, článek nutně nereprezentuje názory Evropské unie. Za využití informací nenese ani Evropská unie, ani dárce grantu odpovědnost.