Do druhého kola hodnocení programu Stronger Roots postupuje 26 organizací a 14 sítí. Jak jsme hodnotili?

| Aktuality | Stronger Roots

Hodnoticí komise v programu Stronger Roots rozhodly: do druhého kola pozvaly 26 organizací, které chtějí s podporou Nadace OSF budovat komunity příznivců, a 14 sítí, jež posílí spolupráci s veřejnými institucemi. Úspěšné organizace nyní vyplní podrobnější žádosti. Komise se opět sejdou v září a po vyhodnocení žádostí a krátkých rozhovorech s žadateli vyberou finální vítěze. Ti od Nadace OSF získají grant až ve výši 30 000 Euro a podporu mentorů a konzultantů v intenzivním vzdělávacím programu.

„Chtěli bychom velice poděkovat všem, kdo nám poslali své koncepty projektů. Konkurence byla obrovská především v tématu budování komunit, kde naši hodnotitelé a hodnotitelky pečlivě prostudovali 145 projektů. Výběr nebyl vůbec lehký, kvalitních konceptů zde bylo mnoho,“ uvedla programová ředitelka Nadace OSF Marie Peřinová.

Dobré hodnocení získaly samozřejmě takové koncepty, které byly jasně a srozumitelně popsané, identifikovaly dosavadní překážky, na které organizace naráží, a přesvědčivě argumentovaly, jaké kroky chtějí učinit, aby se situace zlepšila.

Co hrálo roli v budování komunit?

Nejvíce ale komise zkoumala záměr budovat komunitu. „Důležité bylo především to, aby organizace nejen popsala skupiny kolem sebe, ale aby ukázala, že strategicky přemýšlí, proč příznivce potřebuje a co se stane, když bude mít silnou komunitu,“ sdělila Marie Peřinová.

Komise také sledovala, zda chce organizace znát potřeby svých příznivců a reagovat na ně. A výhodou bylo, pokud popsala, jak může příznivce do své práce zapojit a ideálně i propojit mezi sebou. „Budování komunit není nikdy jen o jednosměrné komunikaci – důležité je ptát se příznivců, co potřebují, povzbuzovat jejich nápady a aktivně je zapojovat,“ shrnula manažerka programu Stronger Roots Michaela Beck-Lehrhauptová.

Pozitivně bylo hodnoceno i to, pokud organizace popsala, jaké změny bude muset pro lepší práci s příznivci udělat uvnitř organizace. Naopak mínusem bylo, pokud se organizace zaměřila jen na své klienty či hlavní cílové skupiny a spíše usilovala o rozšíření svých běžných aktivit, nežli o cílené vytváření komunity.  

Jak probíhalo hodnocení sítí?

V tématu transverzální spolupráce hodnotila komise 25 konceptů. Důležité zde bylo především, zda sítě, tedy platformy sdružující alespoň 10 organizací občanské společnosti, splnily podmínky výzvy a zahrnuly do svých návrhů jak spolupráci s veřejnými institucemi, tak i větší zapojení lokálních organizací. „Komise ale zkoumaly i strategii sítí, proč si vybraly právě ty veřejné instituce a ne jiné a jaký bude mít jejich spolupráce dopad,“ uvedla Michaela Beck-Lehrhauptová.

Workshopy pro všechny

Druhé kolo hodnocení se nyní týká už jen vybraných 26 organizací a 14 sítí. I pro ty, které nyní nejdou dál, ale chystáme podporu.

„Vzhledem k vysoké konkurenci víme, že pod čarou zůstala i řada perspektivních projektů. V příštím roce proto Nadace OSF uspořádá sérii online i offline workshopů a sdílení zkušeností na téma budování komunity tak, aby i ty organizace, které nyní nezískají grant, mohly svou práci s příznivci dál rozvíjet,“ řekla Marie Peřinová.  

Workshopy na témata transverzální spolupráce nabídne i think-tank Glopolis, se kterým na programu Stronger Roots spolupracujeme. Druhé kolo hodnocení programu Stronger Roots nyní začíná i v Maďarsku a na Slovensku.


Program Stronger Roots posiluje odolnost a stabilitu neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku a přispívá k jejich většímu propojení s veřejností. Realizuje ho Nadace OSF ve spolupráci s českým think-tankem Glopolis, slovenskou Nadáciou otvorenej spoločnosti a maďarskou NIOK Foundation.

Program Stronger Roots spolufinancuje Evropská unie. Za názory vyjádřené v tomto článku odpovídají výlučně autoři, článek nutně nereprezentuje názory Evropské unie. Za využití informací nenese ani Evropská unie, ani dárce grantu odpovědnost.

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance