Vyjádření k aktuálnímu dění v síti Open Society Foundations

| Aktuality | Nezařazené

Změny v globální síti Open Society Foundations nemají žádný vliv na činnost a směřování Nadace OSF v Česku, která je od roku 2012 nezávislá na svém zakladateli Georgi Sorosovi.

„Nadace OSF je již od roku 2012 nezávislá na svém zakladateli Georgi Sorosovi. Jakékoliv strategické změny v globální síti Open Society Foundations proto nemají vliv na naši činnost. Jsme s globální sítí v neformálním a přátelském partnerském vztahu a stejně jako ostatní organizace v České republice můžeme u Open Society Foundations formálně získat projektovou finanční podporu.

Sorosovu vizi otevřené společností rozvíjíme dál: pečujeme o demokracii v Česku, posilujeme občanskou společnost, otevíráme opomíjená témata a přinášíme inovace. Za 30 let našeho působení jsme v Nadaci OSF podpořili více než 10 000 projektů českých neziskových organizací i jednotlivců částkou přes 2 miliardy Kč. Velké díky patří našim dárcům a partnerům z českého byznysového prostředí, kteří na George Sorose navázali a nebojí se inovace v neziskovém sektoru podporovat s námi.“

– Martina Břeňová, ředitelka Nadace OSF