30 let stipendijního programu: Z Alumni je Generace OSF

| Aktuality | Generace OSF

V Nadaci OSF letos slavíme 30 let od spuštění programu středoškolských stipendií, díky kterému jsme mezi lety 1993 a 2020 vyslali na 300 nadějných studentek a studentů na zahraniční školy. Spolu s našimi stipendistkami a stipendisty jsme si v prostorách Werichovy vily připili na jejich úspěchy, životní posuny a především na jejich přínos pro občanskou společnost a Generaci OSF – početnou komunitu s pevnými kořeny a silnou tradicí, která inovuje přítomnost a mění budoucnost k lepšímu.

Téměř 4 500 studentů a studentek se ucházelo o finanční podporu zahraničního studia v programu středoškolských stipendií, který jsme v Nadaci OSF vyhlašovali každoročně mezi lety 1993 a 2020. Za tu dobu jsme na roční studijní pobyty vyslali ve spolupráci s organizacemi ASSIST a HMC 300 středoškolaček a středoškoláků – 124 do Spojených států amerických, 171 do Velké Británie, 2 do Švýcarska, 2 do Německa a 1 do Thajska. Díky naší podpoře se 16 mladých lidí mohlo zúčastnit letní školy v USA a 13 dalších absolvovalo semestrální pobyt. Naše studentky a studenti získali stipendia v celkové výši 300 milionů korun. Po roce 2020 pod svá křídla přebrala správu středoškolských stipendií nadace Bakala Foundation. 

Z našich stipendistek a stipendistů je Generace OSF, která spojuje tisíce lidí z organizací občanské společnosti, byznysu i veřejné správy. Být její součástí znamená vytvářet pozitivní změny, zapojovat se do dění kolem sebe a podílet se na rozvoji stabilní a odolné demokracie. 

„Reflexe nad hodnotami Nadace OSF, které pochází od jejího původního zakladatele George Soroše, mi byly vždy extrémně blízké a snažím se podle nich žít dodnes. Beru to jako svou osobní zodpovědnost – dál pomáhat budovat otevřenou demokratickou společnost, kde má každý férovou možnost najít své místo jako vědkyně, matka, lídr i jako občan.

I proto jsem zůstala v kontaktu s Nadací OSF a Zdenkou Almerovou. Bylo mi obrovskou ctí stát se ambasadorkou nadace. S radostí po celá léta sleduji tvrdou práci všech v Nadaci OSF, která pomáhá české společnosti růst. Pravě kvůli morálním hodnotám a ideálům nadace je pro mě osobně důležité, aby dále pokračovala,“ říká Kateřina Falk, přední fyzička a ambasadorka Nadace OSF.
Fotografie: Ondřej Besperát