Otevíráme Cyklus mediálního vzdělávání pro knihovny – přihlaste se!

| Aktuality | Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím

Chcete rozvíjet své lektorské dovednosti a kompetence? Vyhlašujeme další Cyklus mediálního vzdělávání určený knihovnicím a knihovníkům z veřejných knihoven. Podejte si přihlášku do 19. září 2023!

Cyklus mediálního vzdělávání pro knihovny 2023/2024 cílí na rozvoj a posílení lektorských kompetencí knihovnic a knihovníků veřejných knihoven v oblasti mediálního vzdělávání. Cyklus je sestaven z 9 tematických modulů, každému modulu odpovídá jedno edukační setkání. První a poslední setkání se uskuteční v prezenční formě, ostatní setkání proběhnou online na platformě ZOOM. Setkání jsou plánována v intervalu 1x za 2 až 3 týdny, v úterý 9:00 – 11:30 a 12:30 – 14:00 hod (s hodinovou pauzou na oběd). 

Pro úspěšný průchod cyklem jsou stanoveny výchozí podmínky:

  • funkční a zapnutá kamera a mikrofon
  • soustředěný čas, který si účastník*ce vyhradí na pravidelnou a aktivní účast v jednotlivých modulech kurzu.  

Předpokládané zahájení a ukončení cyklu: říjen 2023 – únor 2024, v dubnu 2024 proběhne závěrečné prezenční setkání. Předpokládané termíny jednotlivých modulů: 17. října (prez. v Praze), 31. října, 14. listopadu, 5. prosince, 9. ledna, 23. ledna, 6. února, 20. února, 9. dubna (prez.).

Jednotlivé moduly kombinují: 

  • setkání s expertkou*tem nad konkrétními tematickými okruhy z oblasti mediální, informační a digitální gramotnosti
  • základní okruhy z didaktiky, metodiky a posilování lektorských kompetencí.

Součástí cyklu jsou také:

  • společné (neformální) diskuze
  • zpětná vazba a konzultace garantů cyklu (Pavlína Mazáčová, Ondřej Hudeček)
  • možnost konzultací s externími lektorkami*ry.

Cyklus je postaven na důkladné evaluaci prvního běhu z let 2021/2022. Koncepce cyklu pro aktuální běh je rámovaná příručkou Mediální gramotnost v knihovně: Průvodce pro knihovnickou praxi, kterou v roce 2019 zpracovala Americká knihovnická asociace (ALA) ve spolupráci s Institutem muzejních a knihovních služeb. Do češtiny přeložil Daniel Bechný.

Cílem cyklu je podpořit mediální vzdělávání v prostředí knihoven a zároveň profilovat skupinu lidí, kteří se chtějí profesně rozvíjet také jako učící knihovnice*íci. Dalším záměrem je přispět k vytvoření interní expertní skupiny lidí, kteří mají potenciální zájem věnovat se oblasti mediálního vzdělávání dlouhodobě a koncepčně a budou případně schopni v roli mentorů*ek sdílet své zkušenosti a vědomosti s kolegy*němi i veřejností.

Předpokladem úspěšného zvládnutí cyklu je také samostatná práce a evaluace didaktických přístupů a dílčích výstupů v prostředí knihovny. Na realizaci aktivit vycházejících ze sylabu kurzu obdrží každý účastník*ce cyklu od Nadace OSF nadační příspěvek, tzv. „stipendium“ ve výši 5 až 10 tisíc Kč. Součástí dílčích i komplexních výstupů bude systematická práce se zpětnou vazbou a průběžné vyhodnocování.

Tvůrci a odbornými garanty cyklu jsou Pavlína Mazáčová z KISK FF MU a Ondřej Hudeček z MKP. Do jednotlivých setkání se aktivně zapojí i další lektorky*ři a expertky*i z praxe (např. Markéta Homolková, Tomáš Marek, Bedřich Musil, Jaroslav Valůch a další).

Cyklus je součástí programu Nadace OSF: Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím, který koordinuje Tereza Lišková a Anna Kapustová.

Podrobnější informace a odpovědi na otázky můžete získat na konferenci Knihovny současnosti 2023 v rámci bloku Mediální a digitální gramotnost (13. 9.) a během sekce Přijď a zkus. Informace o pilotním běhu Cyklu mediálního vzdělávání pro knihovny 2021/2022 najdete také na záznamu z Knihoven současnosti 2022, v bloku Mediální vzdělávání není bílý nosorožec (00:41:08).

Účast v cyklu mediálního vzdělávání je bezplatná. V případě, že bude počet zájemců*kyň převyšovat kapacitu cyklu (12 až 15 osob), bude skupina sestavena s ohledem na vyvážené regionální zastoupení, zkušenosti a motivaci jednotlivců.

Pokud máte zájem se přihlásit jako účastník*ce cyklu, vyplňte prosím do úterý 19. září 2023 (včetně) online formulář ZDE.

Program Nadace OSF Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím: Mediální vzdělávání pro knihovníky i veřejnost vznikl proto, aby mohli knihovnice a knihovníci rozvíjet svou roli v oblasti neformálního vzdělávání a posilování komunitní role knihoven. Program je rozvíjen v úzké spolupráci s knihovnami jakožto regionálními centry vzdělanosti pro širokou veřejnost.

Kontakt:

Tereza Lišková, tereza.liskova@osf.cz, tel. 604 270 405

Anna Zach Kapustová, anna.kapustova@osf.cz, +420 222 540 979