Advokační práce a systémová změna – výzva pro knihovny?

| Aktuality | Advokační práce | Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím

Jak může advokační práce pomoci dalšímu rozvoji knihoven? Štěpán Drahokoupil z expertního týmu Advokačního fóra Nadace OSF  v rámci cyklu Odborné fórum seznámil studentky, studenty i veřejnost s principy advokační práce a systémové změny. Odborné fórum je platforma při Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK pro setkávání studentstva s odbornicemi a odborníky z praxe.

Jak začít s advokační prací? A v čem nám mohou pomoci systémové změny? Přednášky z cyklu Odborné fórum Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK se kromě studujících zúčastnili i zájemkyně a zájemci z knihoven a veřejnosti. Štěpán Drahokoupil, manažer Advokačního fóra, jim představil základy efektivní advokační práce, příklady dobré praxe a úspěšných kampaní, metodu stromu problémů i mapování klíčových hráčů.

Chcete začít s advokační prací a nevíte jak na to? Se základy vám pomůže naše publikace Rukověť zdánlivě bezmocných.