Péče o louky, včelařský kroužek i podpora onkologických pacientů. Projekty v Moravskoslezském kraji podpoříme milionem a půl

| Aktuality | Nadační fond Hyundai

Nadační fond Hyundai i v roce 2023 vyhlásil grantovou výzvu zaměřenou na rozvoj občanské společnosti a ochranu životního prostředí v Moravskoslezském kraji. Porota vybírala z rekordních 89 přihlášených projektů. Částkou 1 553 280 podpoříme 12 místních organizací a jejich environmentální a komunitní aktivity. 

Nadační fond Hyundai, který spravuje Nadace OSF, už od roku 2007 podporuje rozvoj občanské angažovanosti a ochrany životního prostředí v Moravskoslezském kraji. Z 89 přihlášených projektů jsme jich v poslední grantové výzvě vybrali 12. Mezi tematicky pestré aktivity jsme rozdělili celkovou částku 1 553 280 Kč. Nově podpoříme péči o louky a lesy, rozvoj kulturního života či občanské vzdělávání mladých lidí.

Ruce i stroje pro louky a lesy

Realizuje: ČSOP Salamandr

Částka: 130 000 Kč

V Beskydech chybí drobní hospodáři, kteří by vytvářeli pestrou mozaiku stanovišť. ČSOP Salamandr jako nevládní organizace tuto roli částečně přebral a pečuje o desítky drobných luk a pastvin po celých Beskydech. 

Živá historie na zámku v Bílovci

Realizuje: KVH-Pandurský historický pluk barona Franze von der Trencka z.s.

Částka: 35 000 Kč

S aktivní pomocí místních umělců, divadelních ochotníků, klubů vojenské historie a studentů spolek navrátí kulturní život do zámku v Bílovci.

Skryté příběhy Karviné – Minulost se potkává se současností

Realizuje: Stará Karviná, z.s.

Částka: 240 600 Kč

Spolek Stará Karviná si klade za cíl oživit a zachovat historickou hodnotu staré Karviné prostřednictvím digitální aplikace a dalších iniciativ.  Digitalizací obsahu, vytvářením pěších prohlídek a začleněním vzpomínek starších generací přispívají k rozvoji komunitního života, vzdělávání a kultury a zároveň zapojují dobrovolníky a podporují mezigenerační sdílení. 

26. Národní výběrová konference EPM v ČR Ostrava 2024

Realizuje: Evropský parlament mládeže v ČR, z.s.

Částka: 50 000 Kč

26. Národní výběrová konference EPM v ČR Ostrava 2024 zprostředkovává otevřenou platformu, kde mohou mladí lidé vyjadřovat své názory na aktuální témata českého a evropského rázu. Hlavním cílem této konference je podpora aktivního občanství a demokratických hodnot a rozvoj měkkých dovedností. 

Běh pro hospic MEDICA

Realizuje: MEDICA Třinec, z.ú.

Částka: 65 000 Kč

Komunitní projekt Běh pro hospic zaměřený na osvětu činnosti mobilní hospicové péče v regionu. Jedná se o celorepublikovou kampaň, kterou v oblasti mikroregionu  Pobeskydí a Stonávky realizuje MEDICA Třinec. 

PŘÍLEŽITOST

Realizuje: ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost

Částka: 50 000 Kč

Projekt otevírá dveře lidem s handicapem a nabízí jim možnost zažít pocit vlastní důležitosti a potřebnost činnostmi a aktivitami, které mají běžně osoby jejich věku. Uživatelé získají praktickou zkušenost s tím, že mají ve společnosti své místo a že v ní s naší podporou mohou obstát. 

Projektová výuka se zaměřením na vědomosti o regionu

Realizuje: Region Slezská brána

Částka: 98 800 Kč

Cílem je motivovat žáky základních škol k zájmu o témata, která řeší jejich obce. S učitelem a po konzultaci se starostou si vyberou reálné téma, poté k němu shromáždí informace, pochůzkou v terénu, konzultaci s odborníky, diskusi s občany. Zpracuji návrh řešení a připraví jeho prezentaci. 

Rozjezd vzdělávacího centra pro profesionalizaci místních občanských organizací

Realizuje: Spirála Ostrava, z.ú.

Částka: 220 000 Kč

Projekt vzdělávacího centra Spirály Ostrava reaguje na nedostatek vzdělávacích příležitostí v oblasti rozvoje řízení neziskových organizací v MSK. Cílem je budovat centrum na principech sociálního podnikání, které zahrnuje zapojení zdravotně znevýhodněných osob, předat dál vlastní zkušenosti a podpořit rozvoj občanských organizací v kraji. 

Bedřiška budoucnosti

Realizuje: Spolek N.O.B.L

Částka: 150 000 Kč

Projekt je zaměřen především na rozvoj místní komunity a území, na kterém se nachází. Obec se v blízké budoucnosti chystá zásadním způsobem zainvestovat do území bývalého dolu Bedřich. Spolek N.O.B.L. chce přispět k těmto změnám svým dílem a pomoct obci s přípravou plánů skrze aktivizaci celé komunity.

Na klimatickou změnu jinak a lépe

Realizuje: Jiří Gottwald

Částka: 243 480 Kč

Pan Gottwald,  lesník, včelař a vedoucí včelařského kroužku, je přesvědčen, že včelařením péče nekončí. Pro včely, a nejen pro ně, je totiž potřeba vytvořit také kvalitní prostředí, ve kterém žijí. Do péče o stromy a krajinu zapojuje i děti ze včelařského kroužku. 

Kavárna Života pro onkologické pacienty

Realizuje: Nadační fond Pavla Novotného

Částka: 250 400 Kč

Projekt Kavárna Života na onkologické ambulanci a stacionáři v nemocnici v Havíře v Moravskoslezském kraji je určený pro onkologické pacienty. Denně ambulanci navštíví 200 až 250 pacientů. Dobrovolníci jim zpříjemňují čas strávený v nemocnici, zlepší se tím psychická i fyzická pohoda pacientů v mezích jejich aktuálního zdravotního stavu.

Noc venku 2024

Realizuje: Noc venku, z.s.

Částka: 20 000 Kč

Noc venku je ojedinělá kampaň, která si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou života lidí bez domova a zprostředkovat ji zážitkovou formou. Na tomto projektu probíhají diskuze, workshopy a přednášky ohledně problematiky bezdomovectví, kdy samotnými aktéry jsou také lidé bez domova a lidé s touto zkušeností.

 

Více informací o Nadačním fondu Hyundai najdete zde