Společně s knihovnami posilujeme digitální gramotnost a začleňování

| Aktuality | Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím

Posílení digitálních kompetencí a aktivní role knihoven v digitální transformaci Česka. To je cílem série pracovních setkání pro knihovnice a knihovníky, kterou pořádáme ve spolupráci s knihovnickou obcí a předními expertkami a experty na digitální témata.

V posledním roce se digitální transformace stala prioritou nejen na vládní úrovni, ale i v knihovnách, které se zaměřují na práci s informacemi a digitálními technologiemi. Knihovny si uvědomují svůj potenciál v boji proti digitálnímu vyloučení a chápou, že mohou hrát klíčovou roli v rozvoji digitálních kompetencí občanů a stát se strategickým partnerem státu, který chce pokračovat v digitalizaci státní správy. 

Sérii pracovních setkání, kterou pořádá Nadace OSF ve spolupráci s knihovnickou obcí, má za cíl odpovědět na klíčové otázky týkající se digitálního vyloučení, definovat roli knihoven v digitalizaci a identifikovat jejich potřeby směrem ke státu a zřizovatelům. 

„Na meziresortní úrovni aktuálně řešíme, jak více vtáhnout knihovny do vzdělávání veřejnosti v oblasti digitálních kompetencí a jak jim k tomu vytvořit vhodné podmínky. Těším se, co z pracovních setkání vyplyne, abychom na to mohli případně navázat a zúročit to.“

– Martin Úlovec, Zmocněnec pro digitalizaci a digitální vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Pět tematických setkání se formou workshopů a přednášek s expertkami a experty z oboru zaměří na digitální vyloučení a gramotnost, digitalizaci státu, advokační práci a prosazování konkrétních změn

Digitální vyloučení v Česku

Právě problematice digitálního vyloučení bylo věnováno první setkání pracovní skupiny tvořené pracovnicemi a pracovníky z knihoven napříč celým Českem, které se uskutečnilo 18. ledna 2024 v Klubovně Městské knihovny v Praze. Účastnice a účastníci se seznámili s výsledky průzkumu STEM a Nadace OSF, definovali bariéry pro využívání digitálních služeb státu a předpoklady pro digitální začlenění. 

„Digitalizace nesmí probíhat stylem ‚o nás bez nás‘ – každý, kdo vyvíjí digitální služby, musí do procesu jejich designování zapojit cílové skupiny. Digitalizace má být zaměřena na potřeby člověka. Musíme se ptát: Zlepší mu to kvalitu života? Přispěje to k férovosti, inkluzivitě a přístupnosti?“

– Adriana Dergam, Výbor pro lidská práva a moderní technologie Vlády ČR

Setkání zahájila Tereza Lišková, manažerka nadačního týmu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím, spolu s Josefem Šmídou z Nadace OSF. Odborné příspěvky přinesli Adriana Dergam z Výboru pro lidská práva a moderní technologie Vlády ČR, Sarah Komasová z analytického ústavu STEM, Andrej Doubek z Česko.Digital. Celou sérií účastnice a účastníky provází facilitátorka Radoslava Krylová, spolupracovnice Advokačního fóra Nadace OSF.

Digitální transformace Česka

Cyklus pracovních setkání propojuje klíčové hráče v oblasti digitalizace – z organizací občanské společnosti, veřejné správy i byznysu. Druhé setkání přineslo vhled do příprav k digitální transformaci Česka a aktuálních služeb eGovernment. 

Petr Kuchař, zástupce ředitele Digitální a informační agentury (DIA), popsal strategie a plány v oblasti digitální transformace. Nastínil také možnosti, jak může DIA ve spolupráci s Nadací OSF a knihovnami společně edukovat občany v oblasti digitalizace státních služeb a zvýšit digitální gramotnost. Odborný pohled a know-how přinesli Michal Bláha z Hlídač státu, Eva Pavlíková z platformy Byro a Ervín Hausvater z Participation Factory.

Závěrečné pracovní setkání je naplánované na 18. března 2024, bude ho hostit Národní knihovna ČR.