Letos poprvé udělíme Cenu Daniela Anýže za zahraniční zpravodajství. Přehled změn v soutěži Novinářská cena 2023

| Aktuality | Novinářská cena

Letošní ročník Novinářské ceny přináší změny, které reagují na dynamiku českého mediálního prostředí. Poprvé udělíme Cenu Daniela Anýže za zahraniční zpravodajství a nově otevíráme i kategorii pro ekonomickou žurnalistiku. Čtěte dále!

Až do 1. února 2024 jsou otevřeny nominace na Novinářskou cenu 2023. Letošní ročník přináší řadu změn, které reagují na vývoj české mediální scény. „Změny mají za cíl lépe odrážet dynamiku moderní novinařiny a zároveň poskytnout novinářkám a novinářům příležitost prezentovat svou práci v co nejširším spektru formátů a témat. Nad změnami přemýšlíme kontinuálně, aby podoba Novinářské ceny co nejlépe vystihovala aktuální potřeby mediálního prostředí,“ vysvětluje Lucie Zubková, koordinátorka Novinářské ceny.

Cena za zahraniční zpravodajství

Zásadní novinkou letošního ročníku je Cena Daniela Anýže za zahraniční zpravodajství. Na tuto cenu nominují samotné autorky a autory šéfredaktoři a členové Rady Novinářské ceny. „Ocenění vyzdvihuje nejen odkaz Daniela Anýže, ale i důležitost globální perspektivy v novinařině a naší společnosti,“ dodává Lucie Zubková.

V době rostoucího vlivu dezinformací přispívajících k hybridní válce je nutné neustále posilovat roli médií a důvěru veřejnosti v ně. S tím jde ruku v ruce i rostoucí význam a relevance práce českých novinářů v zahraničí, kteří přispívají ke komplexnímu obrazu událostí. Proto považujeme za nutné vyzdvihnout práci těchto novinářů a ocenit je vlastní kategorií. Její název je uznáním za nedávný odchod Daniela Anýže, jednoho z nejvýznamnějších českých komentátorů americké politiky. Nominace do této ceny, stejně jako do Ceny Karla Havlíčka Borovského a Novinářské křepelky, mohou šéfredaktoři zasílat na e-mail lucie.zubkova@osf.cz do konce března, stačí jméno autora a krátké odůvodnění.

Novinky v kategoriích

Mezi kategoriemi nově přibyla Ekonomická žurnalistika. Ta patří mezi často opomíjené segmenty novinařiny, přestože má v mediálním prostředí silnou základnu novinářů a novinářek orientovaných na ekonomická témata.

V letošním ročníku dochází ke sloučení psané a audiovizuální tvorby v kategorii Analyticko-investigativní žurnalistika. Kvalita se odvíjí od zjištěných faktů, jejich interpretace a přesvědčivosti, nehledě na to, zdali se jedná o psaný či audiovizuální příspěvek.

Kategorii Komentář vedle psaných příspěvků rozšiřujeme i o audiovizuální tvorbu. Tímto krokem reagujeme na rostoucí oblíbenost a relevanci podcastů a YouTube videí, které mimo jiné rozvíjí i komentář formou dialogu.

Z kategorie Inovativní online žurnalistika se stává Inovativní žurnalistika, což lépe reflektuje rozmanitost forem novinářské práce. Inovace, nápaditost a nové postupy, které jsou pro tuto kategorii klíčové, se netýkají pouze online prostoru, ale i tištěných médií.

Naopak se loučíme s kategoriemi Česko-slovenský kreslený vtip a Solutions Journalism. Tato rozhodnutí byla učiněna s ohledem na pružnost soutěže a adaptaci na současné potřeby mediálního prostředí.

Přehled pravidel Novinářské ceny najdete zde. Příspěvky můžete nominovat až do 1. února 2024 na našem webu. Složení porot Novinářské ceny 2023 naleznete zde.