Aliance rodičů prosazujících inkluzivní vzdělávání představuje svoje plány

asd