Konference „Evropa bez genderově podmíněného násilí: Od závazků k činům“

Konference Dejme (že)nám šanciVe dnech 27. a 28. května 2015 se v Praze uskuteční konference na vysoké úrovni zaměřená na snížení výskytu genderově podmíněného násilí. Akce je součástí programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů a organizuje ji Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA) a Radou Evropy.

Konference navazuje na zatím největší průzkum na téma domácího násilí realizovaný agenturou FRA a na vstup Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulské úmluvy) v platnost v srpnu 2014. Pražského setkání se zúčastní zástupci ze zemí, které realizují programy v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí za podpory Norských fondů, a to Bulharska, České republiky, Estonska, Polska, Rumunska a Slovenska.

Konference poskytne prostor pro diskuzi politikům, expertům, vysokým státním úředníkům, pracovníkům z praxe a výzkumníkům. Cílem akce je umožnit účastníkům výměnu informací a osvědčených postupů v oblasti prevence a boje proti genderově podmíněnému násilí. Program bude zaměřen zejména na prevenci a řešení násilí, nicméně v širším kontextu konference usiluje o dosažení větší rovnosti mužů a žen. Klade si za cíl inspirovat také další výzkum v této oblasti a systematické shromažďování dat, jež slouží jako nepostradatelný nástroj v procesu rozvoje účinných politik a opatření k řešení genderově podmíněného násilí.

Program konference najdete zde. Registrovat se můžete on-line.