Přednáška Gordona L. Portera o inkluzívním vzdělávání v Kanadě

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář, který je věnovaný možnostem a úskalím vytváření inkluzivního prostředí ve školách. Na semináři vystoupí Gordon L. Porter, ředitel Inclusive Education Canada, pedagog a konzultant v oblasti inkluzivního vzdělávání s mezinárodními zkušenostmi. Seminář se koná u příležitosti 70. výročí založení PedF UK Praha.

Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

Seminář se uskuteční v pondělí 16. května od 14:00 na Pedagogické fakultě v Myslíkově 7, učebna M006. Proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení.

Prosíme Vás o registraci na e-mailové adrese jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz.