Na stojáka: Neziskovky v digi světě

Druhý díl stand-upu určený neziskovým organizacím proběhl 18. listopadu v rámci akce Civic Tech Open. Cílem bylo ocenit nejlepší nápady a myšlenky občanského sektoru na zpracování dat a řešení společenských problémů digitální cestou. Ať už jde o pomoc a péči, vzdělávání, ochranu životního prostředí, veřejné zdraví, kulturu nebo další segmenty, které mají významný vliv na kvalitu života.

Na základě přihlášky bylo vybráno 8 organizací, jejichž zástupci a zástupkyně se formou předtočeného videa snažili zaujmout diváky pro svůj nápad. O třech vítězích, kteří dostanou finanční podporu, rozhoduje veřejné hlasování otevřené od 18. listopadu 2020 (od 17:00) do 2. prosince 2020 (do 17:00). Vítězové dostanou finanční a technologickou podporu (1. místo: 60 000 Kč, 2. místo: 50 000 Kč, 3. místo: 40 000 Kč). 

>>> HLASUJTE PRO VÍTĚZE ZDE <<< 

 

Harmonogram:

Registrace do soutěže: 1. září – 25. října 2020
Prezentace finalistů: 18. listopadu 2020 online
Hlasování veřejnosti: 18. listopadu – 2. prosince 2020

Porota: Jaromír Novák (CZ.NIC), Eva Pavlíková (Česko.Digital) a Jan Palaščák (Amper Meteo)
Partnerem soutěže Na stojáka je Česko.digital

Myšlenky a nápady mohou cílit na tyto tři hlavní (obecné) okruhy:

Webové a mobilní aplikace
Aplikační software, tedy takové programové vybavení, které interaguje s uživatelem. Aplikace jsou typem software, který slouží uživateli k okamžitému použití a pro různé práce a úkoly. Existují různé typy aplikací, například je můžeme dělit dle toho, pro jaký operační systém jsou určeny. (zdroj IT slovník)

Příklady veřejně prospěšných aplikací: 

  • Hlídač státu, watchdogová aplikace, která sleduje zejména ekonomickou činnost institucí včetně konkrétních fyzických osob
  • Naši politici, watchdogová aplikace, která sleduje politickou aktivitu českých političek a politiků 
  • Cityvizor, watchdogová aplikace, která umožňuje občanovi přístup k informacím, které se vztahují k hospodaření samospráv a na druhé straně stejně tak pomáhá samosprávě lépe spravovat rozpočet obce
  • Mapa exekucí; aplikace postavená na mapách a zacílená na sociální práva, konkrétně pak na dluhy občana vůči státu na jedné straně, na straně druhé pomáhá autoritám a institucím adresně a efektivně řešit problémy předlužení
  • Cyklodoprava v Brně, komunitní aplikace, která byla vyvinuta městem Brno, pomáhá jednak cyklistům, ale také slouží autoritám při adresném rozvoji cyklodopravy
  • Mapa vysílačů, aplikace, která pomáhá lidem přecházet na novou formu digitálního vysílání
  • Prázdné domy, rovněž postaveno na mapách, sleduje situaci kolem bydlení a prázdné/nevyužité nemovitosti, poukazuje na problematiku bydlení vs problematická správa soukromého majetku/nemovitostí
  • Sociální pracovník v mobilu, aplikace pro veřejnost a se zaměřením na sociální služby a sociální práci
  • Mapa neziskovek, další mapy, tentokrát s informacemi, které se vztahují k činnosti neziskových organizací a základních informací k nim
  • Moje Praha, příklad aplikace od Operátora ICT

Otevření datových sad a jejich využití
Cílem může být konkrétní digitální řešení, které je možné pouze a za podmínky poskytnutí (otevření) konkrétních datových sad. Například došlo k otevření dat, která sbírá exekutorská komora a tím pádem k jejich využití při designu a správy “mapy exekucí“, nebo např. kosovská aplikace walk freely mapuje genderově podmíněné sexuální násilí (u nás taková data chybí) či MSF a jejich Missing maps project, kde dochází k dotváření map v místech, kde zatím kartografická práce chyběla.

Práce s daty a jejich využití
Cílem je digitální řešení, které stojí na existujících, dostupných datech nebo naopak taková data generuje. Například webová prezentace Fakta o klimatu a zpracování a vizualizace dat vztahující se ke klimatické krizi, nebo Sigurður Loftur Thorlacius (účastnil se našeho Open Data Expo 2020), který pracuje s daty a vypočítává dopady na životní prostředí v průmyslové oblasti, nebo Amensty Intl. a jejich projekt “decode Darfur”, ve kterém tvoří mapy s dopadem války (podobně jako Missing maps). Může jít ale také o řešení pomáhající FR nebo obecně donorství, například práce s databázemi a CRM.

 

Kritéria hodnocení

Společenský dopad – realizace myšlenky či nápadu a jeho využití má prokazatelný pozitivní společenský dopad
Kritérium „společenský dopad“ chápeme jako aktivní příspěvek k žádoucí změně (např. opírající se o vědecké poznání) nebo rozvoji takových elementů ve společnosti, které svojí charakteristikou posilují naše práva a tím naše postavení a situaci ve společnosti. Jinými slovy, společenský dopad chápeme jako kladný jev, který prokazatelně pomáhá posilovat naše ústavní hodnoty, spravedlnost, práva a svobody. Jde o abstraktní kritérium, které bude hodnoceno na základě poskytnutých informací.

 

Otevřená data – Aplikace pracuje s otevřenými daty

Kritérium Otevřená data, alespoň část funkcionality musí být postavena na Otevřených datech, nebo sama Otevřená data publikovat.

Občanská participace – realizace myšlenky či nápadu prokazatelně posiluje aktivní občanství

Kritériem občanská participace budeme hodnotit úroveň zapojení občanů do řešení problému, ke kterému byl daný produkt vytvořen. Budeme hodnotit jak individuální občanskou participaci, tak kolektivní (potenciál). Občanskou participací chápeme jako účast občana ČR na věcech veřejných. Jde o abstraktní kritérium, které bude hodnoceno na základě poskytnutých informací.

Aktuálnost

Aktuálností se rozumí nakolik je nápad či myšlenka relevantní a originální ve vztahu k současným trendům, společenským problémům, technologickému a společenskému pokroku.

Proveditelnost

Proveditelností se rozumí obecně reálnost realizace nápadu či myšlenky. Proveditelnost či reálnost chápeme jako reálnou možnost zpracování na základě dostupných dat a technologií.

Kompletní pravidla soutěže si můžete stáhnout zde: Pravidla soutěže Na Stojáka 2020

 

Přehled finalistů soutěže Na stojáka 2020:

Anna Strejcová z iniciativy Zachraň jídlo představuje projekt Hotová jídla pomáhají.

ZačniUČIT.cz je informační web, na kterém najdete všechny dostupné informace, které potřebujete mít a znát pro to, abyste mohli začít učit. Projekt realizuje nezisková organizace Výluka, z.s.

Marie Hladká z Centra pro výzkum neziskového sektoru Masarykovy Univerzity v Brně představuje projekt Burza pro neziskovky

Daniel Zikmund ze spolku Prague Pride představuje projekt Sbarvouven.cz. Cílem je rozšíření této online LGBT poradny pro nevidomé.

Petr Šmíd z organizace Portus Prachatice představuje projekt Ověření bezpečnosti zařízení.


Partnery soutěže Na stojáka jsou Česko.digital, Y Soft, CZ.NIC a Institute H21.