IX. ročník Společně otevíráme data

 

Jediná soutěž pro neziskové aplikace postavené nad otevřenými daty

Soutěž Společně otevíráme data každoročně oceňuje nejlepší neziskové aplikace postavené nad otevřenými daty v ČR. Cílem soutěže je podpořit vznik nových smysluplných služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat a open source technologií. 

Ocenění získávají aplikace, které přispívají k většímu zapojení veřejnosti do veřejného dění, pomáhají lidem v každodenním životě, vnášejí transparentnost do fungování veřejné správy, kombinují využití otevřených dat a open source nebo upozorňují na významný společenský problém.

Soutěžit mohou zájemci z řad veřejnosti, neziskových organizací, veřejných institucí, studentů i firem s prokazatelným neziskovým zájmem. Každý vítěz obdrží finanční odměnu na další rozvoj aplikace ve výši 30.000,- Kč. Soutěží se ve čtyřech kategoriích, v každé z nich vyhrává 1 aplikace.

Slavnostní vyhlášení vítězů*ek se uskutečnilo 23. listopadu 2021 v Centru současného umění DOX v Praze v rámci slavnostního večera s názvem Civic Tech Open 2021.

 

Výsledky IX. ročníku Soutěže Společně otevíráme data

 

Klima a životní prostředí

V oblasti životního prostředí pokračujeme v podpoře aktivit vedoucích k mitigaci a adaptaci na klimatickou krizi. Touto cestou chceme podtrhnout roli otevřených dat a datové analýzy při řešení komplementárních krizí. 

Vítězná aplikace: Envidata

Porota: Martin Dvořák (Magistrát města Brna), Matěj Grabovský (Fakta o klimatu), Ervín Hausvater (Rekonstrukce státu), Miroslav Umlauf (Avast), Kristína Zákopčanová (iRozhlas.cz/Fakta o klimatu)

 

Vzdělávání

Oblast vzdělávání si za období pandemie osvojila řadu nových digitálních technologií. Chceme podpořit aktivity, které využívají data s cílem zkvalitňovat vzdělávací sektor, a současně poukázat na technologické trendy, které využívají a pracují s otevřenými daty.

Vítězná aplikace: Od moru ke covidu

Porota: Radka Bystřická (Sdružení VIA), Dušan Chlapek (VŠE), Jiří Marek (MUNI), Michaela Privalincová (Avast), Jaromír Talíř (CZ.NIC)

 

Zdraví

Zdravotní oblast zaznamenala v posledních letech nejvýraznější zájem veřejnosti o otevřená data. I nadále se potvrzuje, že kvalitní data jsou potřebná pro přijímání klíčových adresných opatření při ochraně a garanci veřejného zdraví či v případě individuálního informovaného rozhodování. Chceme proto podpořit projekty, které pomáhají tuto oblast rozvíjet.

Vítězná aplikace: COVID očkování

Porota: Martin Komenda (ÚZIS ČR), Michal Kubáň (Evropská komise), Dita Přikrylová Formánková (Avast / Czechitas), Lenka Ježková (Oživení), Jan Pavlík (ČTÚ), Ondřej Profant (Pirátská strana)

 

Městská data

Městská data jsou klíčová pro plánování a rozvoj měst a života v něm. V českých a moravských městech žije 70 % populace ČR. Práce s daty pomáhá vedení měst, stejně jako jejich obyvatelům, opírat rozhodnutí o fakta, ať už jde o mobilitu, kulturu nebo společenský život. Chceme proto podpořit inovativní a chytrá řešení postavená na městských datech.

Vítězná aplikace: PragueDash

Porota: Jaroslav Broža, (NKÚ), Marie Vítová Dušková (MVČR), Ondřej Filip (CZ.NIC), Václav Muchna (Y Soft), Tereza Zrnová (Operátor ICT)

 

Partneři IX. ročníku soutěže

Partnerem soutěže je Y Soft, partnerství jednotlivým kategoriím poskytují Avast Foundation, CZ.NIC, Český telekomunikační úřad a MojeID. Mediálním partnerem je Lupa.cz.  

 

Kompletní přehled všech přihlášených aplikací do IX. ročníku Společně otevíráme data

Kompletní Pravidla soutěže IX. ročníku Společně otevíráme data

Vítězové minulých ročníků

 

Jaký je přínos otevřených dat?

Trh s otevřenými daty je klíčovým stavebním kamenem datové ekonomiky EU. Podle studie podporující posouzení dopadů směrnice o informacích veřejného sektoru se očekává, že celková přímá ekonomická hodnota informací veřejného sektoru pro 27 členských států Evropské unie a Spojené království se zvýší z 52 miliard EUR v roce 2018 na 194 EUR miliardy v roce 2030.

Politika otevřených dat je rovněž spojena s politikou otevřených údajů o výzkumu, protože obě se týkají údajů financovaných z veřejných zdrojů nebo dat pocházejících z veřejného financování. Tato data by proto měla být otevřeně přístupná a opakovaně použitelná.

Umožnění opětovného použití údajů veřejného sektoru k jiným účelům, včetně komerčních, může:

  • stimulovat hospodářský růst a podněcovat inovace: veřejná data mají značný potenciál pro opětovné použití v nových produktech a službách;
  • pomáhat řešit společenské výzvy vývojem inovativních řešení, například ve zdravotnictví nebo v dopravě;
  • posílit tvorbu politik založených na důkazech a zvýšit účinnost ve veřejné správě;
  • stát se zásadním přínosem pro vývoj nových technologií, jako je umělá inteligence (AI), které vyžadují zpracování velkého množství vysoce kvalitních dat;
  • podporovat účast občanů na politickém a sociálním životě a zvyšovat transparentnost vlády (více zde).

V západním světě se digitalizace stala neodmyslitelnou součástí ve fungování vztahu mezi veřejnou správou a veřejností, v řešení společenských problémů a zvyšování ekonomického potenciálu. Díky tomu, že Ukrajina otevřela data o vzdělávání, trhu s léky, nebo ve spolupráci s nevládním sektorem spustila otevřený portál pro veřejné zakázky, přiteklo vloni do její ekonomiky asi 700 milionů dolarů. V Anglii se zase díky otevření dat ve zdravotnictví snížil počet pacientů umírajících v důsledku operací srdce o 1000 ročně. V ČR však stále zůstává digitalizace na chvostu politického a společenského zájmu, příležitost pro větší transparentnost a otevřené vládnutí je nadále nevyužitá. To chceme změnit.