Společně otevíráme data

Jediná soutěž pro aplikace postavené na otevřených datech

Soutěž Společně otevíráme data oceňuje nejlepší aplikace postavené na otevřených datech. Smyslem soutěže je podpořit vznik nových služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat a open source technologií. Ocenění získávají aplikace, které přispívají k většímu zapojení veřejnosti do veřejného dění, pomáhají lidem v každodenním životě, vnášejí transparentnost do fungování veřejné správy, kombinují využití otevřených dat a open source nebo upozorňují na významný společenský problém.

Soutěžit mohou zájemci z řad veřejnosti, neziskových organizací, veřejných institucí, studentů i firem. Každý vítěz obdrží finanční odměnu na další rozvoj aplikace. Soutěží se v několika kategoriích, v každé z nich vyhrává 1 aplikace.

Proč je digitalizace důležitá:

V západním světě se digitalizace stala neodmyslitelnou součástí ve fungování vztahu mezi veřejnou správou a veřejností, v řešení společenských problémů a zvyšování ekonomického potenciálu. Díky tomu, že Ukrajina otevřela data o vzdělávání, trhu s léky, nebo ve spolupráci s nevládním sektorem spustila otevřený portál pro veřejné zakázky, přiteklo vloni do její ekonomiky asi 700 milionů dolarů. V Anglii se zase díky otevření dat ve zdravotnictví snížil počet pacientů umírajících v důsledku operací srdce o 1000 ročně. V ČR však zůstává digitalizace pouhým převedením existujících papírových procesů do elektronické podoby, příležitost pro větší transparentnost a otevřené vládnutí je nevyužitá. To chceme změnit. 

Proč soutěž pořádáme:

Chceme, aby do roku 2021 v ČR fungovala svébytná komunita prosazující veřejnou správu, která:

  • je otevřená, publikuje otevřená data a umožňuje, aby s její digitální stopou mohl pracovat kdokoliv
  • je odpovědná, poskytuje občanům informace o svém fungování a rozhodovacích procesech, a ti ji díky digitalizaci můžou kontrolovat odkudkoliv
  • je interaktivní, a proto podporuje jak občanskou participaci, tak co nejjednodušší komunikaci v rámci vztahu stát a občan (nástroje jako e-volby, možnost vyřídit si věci z domova, získat přístup k informacím o vlastní osobě)

Soutěž společně otevíráme data nám pomáhá zesílit tlak zvenčí na systémovou změnu. Chceme zvýšit počet občanů, občanských iniciativ, neziskových organizací a byznysu aktivně využívajících digitální stopu státu pro watchdogové účely a vývoj služeb pro veřejnost. Musí mít přehled a inspiraci ohledně ekonomického a společenského přínosu práce s digitální stopou.