Novinářská cena

Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace OSF proto od roku 2010 pořádá ve spolupráci s partnery soutěž Novinářská cena, která jednou ročně veřejně oceňuje kvalitní žurnalistické práce.

Novinářská cena je unikátní tím, že hodnotí konkrétní příspěvky, které autoři a redakce sami přihlašují do jednotlivých kategorií. Uspět tak může práce renomovaného i začínajícího autora. Příspěvky hodnotí poroty, složené z respektovaných osobností veřejného života z České republiky i zahraničí, a poskytují tak novinářům cennou zpětnou vazbu. Současně upozorňují veřejnost na novinářské počiny, které zajímavým způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti.

Z dlouhodobého hlediska soutěž přispívá ke zvyšování novinářské profesionality a k veřejné diskusi o stavu žurnalistiky. Upozorňuje také na světové trendy a potřebu rozvíjet nové nástroje. Úzká spolupráce se stejnojmennou soutěží na Slovensku dává Novinářské ceně přesah a možnost srovnání novinářských metod i témat, která hýbou společností v obou zemích.

Pořadatel

Nadace OSF  již 30 let rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie. Podporuje aktivní občany a financuje či sama realizuje projekty, které usilují o systémové změny na celostátní úrovni či přispívají k řešení konkrétních situací lokálně. Mezi klíčová témata, na která se Nadace OSF zaměřuje, patří rozvoj efektivní a transparentní veřejné správy, rovné šance ve vzdělávání, posilování neziskového sektoru a kvalitní žurnalistika.

Partneři soutěže Novinářská cena 2022