SLOŽENÍ POROT NOVINÁŘSKÉ CENY 2018

 
Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší rozhovor“

Ray Furlong, redaktor Radio Free Europe/Radio Liberty

Jan Lopatka, redaktor Reuters

Alena Pániková, bývalá ředitelka Nadácie otvorenej spoločnosti

Miloš Šípek Říha, vedoucí Skautského institutu

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší reportáž“

Andy Heil, ?

Tomáš Hirt, ?

Alexander Kaczorowski, ?

Marie Peřinová, ?

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší komentář“

Martin Hanus, ?

Jiří Hlavenka, ?

Petr Janyškažurnalista, diplomat a překladatel

Hana Ripková, výkonná ředitelka Fulbrightovy komise ČR

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“

Terje Englund, ?

Ivan Godársky, analytik MEMO 98

Hana Huntová, ředitelka Asociace výzkumných agentur

Zdeněk Kudrna, ?

Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse“

Bohumila Baštecká, psycholožka, terénní krizová pracovnice a autorka, Katedra teologické etiky ETF UK

Golnaz Esfendiari, ?

Peter Gyori, duchovní Španělské synagogy

Joel Ruml, emeritní synodní senior a farář Českobratrské církve evangelické

Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší reportáž“

Vladislav Günter, ?

Dana Schmidt, ?

Silja Schultheis, koordinátorka Česko-německé novinářské ceny

Kateřina Šantúrová, bývalá novinářka, koordinátorka stipendijního programu v American Councils

Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“

Nikola Hořejš, spolupracovník STEM

David Murphy, ?

Václav Štětka, výzkumný pracovník katedry sociologie na University of Louhgborough

Eva Vozárová, ?

Kategorie online žurnalistiky „Cena za inovativní online žurnalistiku“

Jakub Fiala, ?

Petr Herian, CEO Newton Media

Pavlína Kvapilová, ?

Sáva Tatič, ?

Zvláštní cena: Cena za regionální žurnalistiku 

Olga Baková, ?

Ivo Mludek, ?

Luděk Navara, spisovatel a publicista

Eliška Wagnerová, ?