Asociace organizací v oblasti vězeňství, z.s.

Web: https://aoov.cz/
Sídlo: Praha
Mise: Asociace propojuje různé aktéry v oblasti vězeňství a trestní justice a přispívá k systémovým změnám v oblasti naplňování trestní spravedlnosti. Jejím cílem je podílet se na vytvoření systému, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti.
Na co je zaměřený projekt v programu Stronger Roots: V projektu se Asociace zaměří na navázání pravidelné spolupráce zejména s Vězeňskou službou. 

Ludmila Nepustilová, projektová manažerka:

Jaká jsou první 2-3 slova, které vás napadnou, když se řekne Stronger Roots? 
Podpora, spolupráce, respekt.

Co je vaše největší výzva, které ve svém projektu chcete dosáhnout?
Dosáhnout komunikace mezi vězeňskou službou, nevládními organizacemi a lidmi s trestní minulostí.

Co se vám již v projektu podařilo udělat, z čeho máte radost? 
Navázání pravidelné spolupráce mezi Asociací a vedením Vězeňské služby, příprava společného pilotního projektu skype schůzek mezi odsouzenými a jejich blízkými.