Asociace pro podporu demokracie a lidských práv – DEMAS

Web: https://demas.cz/
Sídlo: Praha
Mise: Nezávislá platforma DEMAS vznikla v roce 2008. Sdružuje 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí.
Na co je zaměřený projekt v programu Stronger Roots: Na projektu spolupracují dvě silné asociace DEMAS a FoRS (České fórum pro rozvojovou spolupráci), které oslovují nové aktéry a partnery v oblasti zahraniční politiky. 

Hana Votradovcová, manažerka projektu:

Jaká jsou první 2-3 slova, které vás napadnou, když se řekne Stronger Roots?
Občanská společnost.

Co je vaše největší výzva, které ve svém projektu chcete dosáhnout?
Rádi bychom propojili různé aktéry, kteří se zaobírají zahraniční politikou.

Co se vám již v projektu podařilo udělat, z čeho máte radost? 
Daří se nám dostat k jednomu stolu lidi, kteří by se jinak potkávali jen stěží. Názorová výměna odborníků z různých sfér pak přináší plastičtější obraz české zahraniční politiky.