Centrum paliativní péče

Web: https://paliativnicentrum.cz/
Sídlo: Praha
Mise: Centrum paliativní péče zlepšuje péči o umírající v České republice, a to systematicky napříč celým zdravotnickým systémem. Provádí výzkumy, jejichž výsledky jsou podkladem pro systémové a legislativní opatření, a poskytují informace i kurzy o paliativní péči. 
Na co je zaměřený projekt v programu Stronger Roots: Cílem projektu je oslovit potenciální příznivce z řad odborné i laické veřejnosti a získat nové dárce a podporovatele. Součástí projektu je i spuštění komunikační hry o umírání.

Alexandra Trochtová:

Jaká jsou první 2-3 slova, které vás napadnou, když se řekne Stronger Roots?
Podporovatelé, naděje, příležitost. 

Co je vaše největší výzva, které ve svém projektu chcete dosáhnout?
Dát naší základně podporovatelů pevnější a více rozvrstvené kořeny.

Co se vám již v projektu podařilo udělat, z čeho máte radost?
Podařilo se nám strategicky plánovat směřování organizace a nezapomenout u toho na naše podporovatele, posunout vpřed realizaci naší skvělé komunikační hry o umírání a zvýšit návštěvnost webinářů.

Jaký je nejlepší tip, který jste dostali od svého mentora/mentorky? 
Jeden se nedá vybrat, protože tipů a triků dostáváme pořád hodně!  Ať už se jedná o strategii organizace, strategii řízení, fundraising, podcasty – vždy nás její tipy někam nasměrovaly, nebo nám pomohly si ujasnit, co dál.