Filip Rameš

senior konzultant v oblasti poradenství pro veřejnou správu společnosti Deloitte Advisory 
LinkedIN

Proč jste souhlasil stát se mentorem programu Stronger Roots a jak to po půl roce mentoringu hodnotíte?   
Stát se mentorem organizace, která usiluje o oslovení širší skupiny podporovatelů a sympatizantů, byla pro mne čest a výzva. Jedná se o velmi důležité a často zanedbávané téma, a proto je tato oblast rozvojovou oblastí i pro mne samotného. Na mentoringu mě baví společné odhalování cesty k oslovování dalších podporovatelů, hledání způsobů a informačních kanálů stejně jako potenciálu v samotných organizacích. 

Proč si myslíte, že je důležité, aby si neziskové organizace budovaly svůj okruh příznivců?
Organizace potřebují své podporovatele a příznivce nejen k získání legitimity svých cílů, ale i kvůli potřebné reflexi, že to, o co organizace usiluje, má stále platnost a odráží zájmy a potřeby skupin lidí, kterých se to týká.

Na jaký problém při budování příznivců vaše organizace nejvíce naráží a jak jim v tom můžete pomoci?
Nejvýraznějším problémem jsou nedostatečně nastavené procesy v organizacích. Personálně poddimenzované kapacity a procesy se často zaměřují primárně na realizaci konkrétních projektů a aktivit nebo na fundraising. Nedostává se ale času ani lidí na vedení dialogu a rozšiřování okruhu příznivců.
Druhým velkým problémem je fluktuace potenciálních příznivců, respektive krátký časový úsek jejich profesního života, kdy mají největší potenciál stát se „příznivci“.

Podělíte se s námi o nějakou užitečnou radu, kterou jste své organizaci dal?  
Získávání příznivců by mělo být průřezovou aktivitou napříč programy a projekty a součástí uvažování celé organizace, nelze ho oddělit do samostatného projektu. Jen tak lze identifikovat a včas využít všech možností, které se pro oslovování cílových skupin nabízí.