Fokus Labe

Web: https://www.fokuslabe.cz/
Sídlo: Ústí nad Labem
Mise: Posláním Fokusu Labe je podporovat lidi s duševním onemocněním při hledání jejich uplatnění ve společnosti, prosazovat myšlenky komunitní neústavní péče a přispívat ke komplexní péči a naplňování potřeb lidí s duševním onemocněním.
Na co je zaměřený projekt v programu Stronger Roots: Cílem projektu je přispívat ke změně vnímání lidí s duševním onemocněním v Česku, posílit povědomí veřejnosti o Fokusu Labe a nastartovat fundraising organizace.

Tomáš Krejčí, manažer:

Jaká jsou první 2-3 slova, které vás napadnou, když se řekne Stronger Roots?
Budování vztahů.

Co je vaše největší výzva, které ve svém projektu chcete dosáhnout?
Chceme se představit veřejnosti nejen jako ryze expertní organizace působící v sociálně zdravotní oblasti, ale též jako organizace, která je ukotvená v komunitě a na podpoře komunity do značné míry závislá.

Co se vám již v projektu podařilo udělat, z čeho máte radost?
Vytvořili jsme klub přátel Fokusu Labe, díky kterému jsme zahájili individuální fundraising a podařilo se nám získat prvních 100 dárců.

Jaký je nejlepší tip, který jste dostali od svého mentora/mentorky?
Inspirace vytvořit Klub přátel, zmíněná v předchozí otázce, pochází právě od našeho mentora.