IQ Roma Servis

Web: http://www.iqrs.cz/
Sídlo: Brno
Mise: Posláním IQ Roma servisu je být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a chrání jejich práva a důstojnost ve společnosti.
Na co je zaměřený projekt v programu Stronger Roots: Cílem projektu je porozumět, kdo jsou potenciální příznivci organizace a jaké jsou jejich potřeby, a poté lépe nastavit komunikaci i systém dárcovství.

Zuzana Siváková:

Jaká jsou první 2-3 slova, které vás napadnou, když se řekne Stronger Roots? 
Rozvoj, dárci, fundraising.

Co je vaše největší výzva, které ve svém projektu chcete dosáhnout?
Snažíme se rozšířit zájem a povědomí o IQ Roma servisu mimo naši bublinu kontaktů a příznivců a samozřejmě i rozšířit základnu individuálních dárců.

Co se vám již v projektu podařilo udělat, z čeho máte radost?
Postupně v organizaci budujeme strategii naší značky. Hlavně se nám ale podařilo v rámci kampaně Svoboda do důsledku aspoň částečně vystoupit z naší bubliny sledujících. Spot k této kampani vidělo přes 2 000 000 lidí v České televizi. Dlouhodobě se nám daří i rozšiřovat základnu aktivních sledujících na sociálních sítích IQ Roma servisu – zejména na Facebooku a Instagramu.  

Jaký je nejlepší tip, který jste dostali od svého mentora/mentorky? 
Velmi přínosné bylo, když s námi mentor konzultoval kampaň a podělil se o zkušenosti z kampaní své organizace – Nadace Partnerství. Nejlepším tipem také bylo přihlásit IQ Roma servis do některého z pořadů, který dělá charitativní vysílání. Díky tomu jsme byly s kolegyní Lucii Lucassen v pořadu Sama doma, kde jsme představili naši kampaň i celou činnost IQ Roma servisu.