Jan Kurka

zakladatel Sustainability Tools
LinkedIN

Proč jste souhlasil stát se mentorem programu Stronger Roots a jak to po půl roce mentoringu hodnotíte? 
Protože jde o program, který pomůže neziskovým organizacím lépe naplňovat své velmi potřebné mise pro naší společnost. Zprvu jsem byl sice trochu nervózní, když jsem byl požádán, abych pomáhal organizaci, která je na tomto světě déle než já sám (Hnutí Brontosaurus letos slaví 47 let), nicméně po několika měsících se ukázalo, že i tak mohu být prospěšný.

Proč si myslíte, že je důležité, aby si neziskové organizace budovaly svůj okruh příznivců? 
Dnešní doba ukazuje více než kdy jindy, že je důležité budovat si kvalitní vztahy napříč všemi směry a posilovat tak svou stabilitu, stejně jako zlepšovat služby, které (nejen) svým příznivcům poskytujete.

Na jaký problém při budování příznivců vaše organizace nejvíce naráží a jak jim v tom můžete pomoci?
Moje role spočívá především v kladení otázek, které organizaci pomáhají trochu poodstoupit a podívat se na svůj běžný provoz s odstupem. To nebývá vždy lehké, obzvláště když se snaží prosadit organizační změny. Když narazíme na nějaký problém, díky odstupu a obrovským zkušenostem je pak organizace schopna řešit ho sama.

Podělíte se s námi o nějakou užitečnou radu, kterou jste své organizaci dal?
Moje rada zní hlavně následovat své zkušenosti a intuici a neustále se dívat jak dopředu, tak dozadu. Možná to zní banálně, ale v závalu
dennodenní agendy a špatných zpráv na to často zapomínáme.