Jiří Bárta

vedoucí kampaně za navýšení nadačního jmění a bývalý dlouholetý ředitel Nadace Via
LinkedIN

Proč jste souhlasil stát se mentorem programu Stronger Roots a jak to po půl roce mentoringu hodnotíte?
Protože jste mě o to požádali a protože jsem zrovna v životní fázi, kdy mám na podobné aktivity relativně čas…

Proč si myslíte, že je důležité, aby si neziskové organizace budovaly svůj okruh příznivců?
Protože bez okruhu příznivců se vytrácí smysl jejich existence a zároveň tím organizace přicházejí o zcela zásadní zdroj své životaschopnosti.

Na jaký problém při budování příznivců vaše organizace nejvíce naráží a jak jim v tom můžete pomoci?
Organizace, s níž pracuji, je velká a úspěšná a dobře napojená na velké grantové programy či dotační zdroje. Začít pracovat s okruhem příznivců a dárců se jim někdy jeví jako zdlouhavé a nejisté a kromě toho, „v minulosti jsme to již zkoušeli a nic z toho nebylo“.

Podělíte se s námi o nějakou užitečnou radu, kterou jste své organizaci dal?
Začněte se s vašimi příznivci a dárci potkávat, zajímejte se o ně, povídejte si s nimi (aneb začněte s nimi budovat opravdový vztah) a věci se „začnou dít“.