Marek Vozka

kouč, facilitátor, lektor
LinkedIN

Proč jste souhlasil stát se mentorem programu Stronger Roots a jak to po půl roce mentoringu hodnotíte?
Jsem přesvědčen, že jediným a dlouhodobě udržitelným způsobem zakotvení práce neziskových organizací v Česku je jejich co největší provázání s občany, a věřím, že čím lokálněji tím lépe. Jsem tedy rád, že svými zkušenostmi mohu k tomu procesu přispět.

Proč si myslíte, že je důležité, aby si neziskové organizace budovaly svůj okruh příznivců?
Mám velmi pragmatický pohled – primárně proto, že státu jednoho dne dojdou peníze a pak bude muset pomoci komunita svými drobnými příspěvky. Sekundárně proto, že naopak stát bude chtít omezit, pozastavit, převzít, osekat práva a svobodu neziskovým organizacím, které budou muset na svoji obranu povolat právě lokální komunity.

Na jaký problém při budování příznivců vaše organizace nejvíce naráží a jak jim v tom můžete pomoci?
Problémů je zde hned několik, například nejednotnost koncepce celé organizace, která má mnoho různých aktivit, ale chybí jí jednotná komunikační struktura. Vedení organizace také nevidí fundraising a navazování vztahů s lokální komunitou jako prioritu, protože musí řešit situaci kolem Covidu, budování Center duševního zdraví a další věci, takže na tato témata má málo času. Svou roli zde hraje i skutečnost, že za svoji velmi dlouhou existenci nebyla organizace nucena reálně fundraising „pěstovat“ – financí se jí dostávalo z jiných zdrojů, a tak má s komunitním fundraisingem jen malé zkušenosti.     
A jak jim pomáhám? Podporováním, upřesňováním či naopak rozporováním jednotlivých kroků, síťováním s jinými lidmi a poukazováním na již prošlapané slepé cesty.

Podělíte se s námi o nějakou užitečnou radu, kterou jste své organizaci dal/a?
Drobné reálné kroky, jsou lepší než velké vzdušné vše objímající plány na dokonalé řešení.