Martina Břeňová

Development Director ve společnosti House of Lobkowicz
LinkedIN

Proč jste souhlasila stát se mentorkou programu Stronger Roots a jak to po půl roce mentoringu hodnotíte? 
Baví mě spolupracovat s Nadací OSF a velmi se mi líbilo nastavení a zacílení programu.

Proč si myslíte, že je důležité, aby si neziskové organizace budovaly svůj okruh příznivců? 
Bez toho nemohou fungovat, navíc je to součástí jejich podstaty. Neziskové organizace potřebují být součástí komunit, dávat i brát, pracovat s vícezdrojovým financováním. Jejich poslání je též zaměřeno na cílové skupiny, které jsou součástí společnosti. Příznivci jim pomáhají jejich poslání šířit.

Na jaký problém při budování příznivců vaše organizace nejvíce naráží a jak jim v tom můžete pomoci?
Na jednu stranu nejvíce narazila, stejně jako všichni ostatní, na dopady pandemie Covidu-19, zároveň jí to ale přineslo i nové zkušenosti. Častým problémem je někdy frustrace z nepochopení fundraisingu uvnitř organizace či z vedení. Moje podpora je nejen expertní, ale i psychická, nabízím bezpečný prostor pro ventilaci frustrací a sdílení problémů.

Podělíte se s námi o nějakou užitečnou radu, kterou jste své organizaci dala?
Co mělo velmi užitečný efekt, byla moje simulace rozhovoru s dárcem, kterou jsem připravila nejen pro fundraiserku, ale i pro ředitelku organizace. Dostala díky tomu zpětnou vazbu na některé věci i ode mě, tedy zvenku, což pomohlo fundraiserce v její práci.
Další radou bylo – porozumět tomu, kde začíná a končí moje hranice odpovědnosti za věci v organizaci, které můžu nebo nemůžu ovlivnit. Na čem neplýtvat energií a třeba to zkusit jindy. Ne vždy jde všechno hned a cítit odpovědnost za všechno a za všechny může být vyčerpávající.