MIchaela Vyležíková

Michaela pracuje v nadaci od roku 2019, kdy nastoupila do programu Active Citizens Fund jako koordinátorka, do programu Stronger Roots pak přistoupila na jaře 2020. Předtím pracovala jako metodička občanského vzdělávání a koordinátorka projektů zaměřujících se na podporu kompetencí pro demokratickou kulturu u žáků i učitelů, ať už v organizaci Multikulturní centrum Praha nebo Prázdninová škola Lipnice, kde stále aktivně působí jako metodička a členka Správní rady. Vystudovala politologii na Univerzitě Palackého a do Olomouce se vždy ráda vrací.