Otevřeno, z. s.

Web: https://otevreno.org/

Sídlo: Brno

Mise: Otevřeno vzniklo jako hnutí studentů a učitelů, kteří mění vzdělávání na pedagogických fakultách a usilují o zlepšení českého vzdělávacího systému prostřednictvím hlubší a praktičtější přípravy budoucích učitelů.     

Na co je zaměřený projekt v programu Stronger Roots: Cílem projektu je rozšířit okruh studentů a učitelů, kteří se do činnosti Otevřena zapojují, a posílit s nimi vztahy.

Karel Doleček, místopředseda pro vnitřní rozvoj:

Jaká jsou první 2-3 slova, které vás napadnou, když se řekne Stronger Roots?
Komunita, podpora, inspirace.

Co je vaše největší výzva, které ve svém projektu chcete dosáhnout?
Chceme oslovit novou cílovou skupinu – akademiky z pedagogických fakult a více je zapojit do naší činnosti.

Co se vám již v projektu podařilo udělat, z čeho máte radost?
Podařilo se nám rozjet první aktivity zaměřené právě na akademiky. V rámci Otevřené výzvy podporujeme projekty na inovaci předmětů na pedagogických fakultách a s naší partnerskou organizací Učitel naživo jsme iniciovali vznik Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů, kde se schází a spolupracují stakeholdeři z fakult i mimo ně. Přivítali jsme už také nové členy z řad akademiků.

Jaký je nejlepší tip, který jste dostali od svého mentora/mentorky? 
Je lepší poslat do světa věci nedokonalé, než je mít navždy v šuplíku.