Pavlína Sommerová

fundraiserka, projektová manažerka a konzultantka
LinkedIN

Proč jste souhlasila stát se mentorkou programu Stronger Roots a jak to po půl roce mentoringu hodnotíte? 
To, že jsem souhlasila, velmi úzce navazuje na moji motivaci k mentoringu. Domnívám se, že tam, kde jsem zkušenosti získala, je potřebné je zase vracet, vše se tím pro mě uzavírá a energie recykluje. Nutno také dodat, že hodnoty, které Nadace OSF do naší společnosti přináší a které reprezentuje, jsou mi velmi blízké. Je jasné, že uplynulý rok významně zasáhl do nastavených plánů organizací a také do témat mentoringu, přesto šlo vždy o konstruktivní přístup, i když je frustrace a stres z mnoha změn znát.

Proč si myslíte, že je důležité, aby si neziskové organizace budovaly svůj okruh příznivců? 
Sdílím s Nadací OSF názor, že neziskové organizace potřebují obhajobu uvnitř společnosti a to jim právě silné kořeny příznivců umožní. Pokud se pak spojí kořeny většího počtu neziskových organizací, měla by vzniknout síť pro obhajobu principů svobody a demokracie v širším kontextu i rozsahu.  

Na jaký problém při budování příznivců vaše organizace nejvíce naráží a jak jim v tom můžete pomoci?
Většinou konzultuji cesty k nalezení nových zdrojů financování a to je obecně oblast mentoringu, které se primárně věnuji. Zajímavé je, že nyní neziskovky vidí potenciál financování u významných individuálních dárců. Jakou optikou je ale podpora vnímána ze strany potenciálních dárců? Zde by mohl být prostor pro další dialog a pro kladení důležitých otázek: Proč raději, než abych podpořil stávající neziskovku, založím vlastní organizaci? Co trh neziskovek neumí nabídnout? Jaké jsou důvodu tohoto chování potenciálních dárců?

Podělíte se s námi o nějakou užitečnou radu, kterou jste své organizaci dala?
Rady moc nedávám, spíše nabízím varianty řešení a jiný pohled na věc. Dobré je být v dnešní době flexibilní a to nám umožní pouze precizní příprava v několika variantách – mít jeden plán už prostě nestačí.