PROTEBE live

Web: http://pro.tebe.cz/
Sídlo: Ostrov (u Karlových Varů)
Mise: Spolek provozuje designový obchod a galerii a pořádá kulturní akce s cílem vytvořit na Karlovarsku jedinečné místo, které žije designem a přináší kraji nové kulturní a společenské možnosti.
Na co je zaměřený projekt v programu Stronger Roots: Spolek provede výzkum potřeb a názorů svých existujících i potenciálních příznivců a na základě výsledků upraví svou komunikaci a fundraising tak, aby do své činnosti zapojili více lidí a získali nové dárce.

Tereza Dvořáková, fundraiserka:

Jaká jsou první 2-3 slova, které vás napadnou, když se řekne Stronger Roots?
Propojení/networking, podpora, posílení.

Co je vaše největší výzva, které ve svém projektu chcete dosáhnout?
Chceme více porozumět potřebám našich příznivců i nás jako organizace a zlepšit naši komunikaci tak, aby byla srozumitelnější a atraktivnější a aby se více lidí mohlo zapojit.

Co se vám již v projektu podařilo udělat, z čeho máte radost?
V projektu jsme zatím především pracovali na společné strategii a díky tomu jsme lépe poznali a definovali si, kdo jsme a kam jdeme.

Jaký je nejlepší tip, který jste dostali od svého mentora/mentorky? 
Role mentorky je důležitá především proto, že nám pomáhá nahlížet na nás jinýma očima a uspořádat si naše cíle, představy a vize. A nejlepší tip, který jsme dostali, zní, že my sami jsme svou mírou úspěšnosti.