Síť k ochraně demokracie (Frank Bold)

Web: https://www.ochranademokracie.cz/
Sídlo: Brno
Mise: Síť k ochraně demokracie propojuje jednotlivce, obchodní společnosti, nevládní neziskové organizace a neformální spolky, které se chtějí podílet na ochraně principů demokratického právního státu vyjádřeného v Ústavě a Listině základních práv a svobod.  
Na co je zaměřený projekt v programu Stronger Roots: Síť k ochraně demokracie v rámci projektu naváže spolupráce s jednotlivci a organizacemi především z konzervativního proudu a ze znevýhodněných regionů.

Dora Nováková, koordinátorka sítě:

Jaká jsou první 2-3 slova, které vás napadnou, když se řekne Stronger Roots?
Prostor pro kvalitu.

Co je vaše největší výzva, které ve svém projektu chcete dosáhnout?
Za největší výzvu považujeme oslovení konzervativních aktérů a jejich zapojení v takové kvalitě, která nám umožní komunikovat projekt Sítě k ochraně demokracie a otevřeně a upřímně reagovat na jejich zpětnou vazbou. Přesvědčit je o tom, že jsme pro ně partnerem.

Co se vám již v projektu podařilo udělat, z čeho máte radost?
Máme radost, že se nám daří učit se z dosavadních zkušeností a upravovat na jejich základě proces oslovování nových partnerů. I to nám přináší dílčí úspěchy v zapojování organizací ze znevýhodněných regionů.