Společná řeč (Člověk v tísni)

Web: Společná řeč
Sídlo: Praha
Mise: Společná řeč je neformální, dobrovolnická skupina tvořená profesionály v PR a zájemci o téma komunikace nevládních organizací, kteří se rozhodli aktivně posilovat vzájemnou spolupráci při komunikaci s lidmi napříč společností. 
Na co je zaměřený projekt v programu Stronger Roots: Projekt se zaměřuje na rozšíření sítě Společná řeč o nové členy a partnery z řad nevládních organizací a na její vztahy s veřejností.

Tomáš Urban:

Jaká jsou první 2-3 slova, které vás napadnou, když se řekne Stronger Roots?
Kořeny, drápy, travní porost.  

Co je vaše největší výzva, které ve svém projektu chcete dosáhnout?
Udržet v době pandemie pocit pospolitosti. Kontaktovat nové členy a „transverzální“ protějšky z nevládních organizací či novinářů. Bez osobního kontaktu je navazování nových vztahů skoro nadlidský úkol. Asi nejtěžší bude nažhavit jádro naší skupiny a nastavit její fungování tak, aby se do organizování a vedení dostali další aktivní lidé, kteří ji budou pohánět.

Co se vám již v projektu podařilo udělat, z čeho máte radost?
Největší radost mám z toho, že už to nějakým samohybem funguje, že se zapojuje více lidí a že se rozrůstáme. Od loňského jara přibylo jen na Facebooku snad 150 nových lidí. Jejich systematické schvalování tak, abychom na ně získali kontakty, mohli si je přiřadit k organizaci a zjistili, jakou chtějí ve skupině hrát roli, je ale docela práce.
Nejvíc nám také fungují spontánní věci. Třeba výzva Nekašlejme na druhé z října 2020, pod kterou se podepsalo přes 70 organizací, z nichž ji velká část propagovala na svých kanálech. Nebo předvánoční fundraisingová sdílecí akce #EmpathyVirus2020. Všechny jsou o solidaritě, pomoci a překonávání hranic směrem ke druhým.