Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

7.7.2016

17 studentů a studentek odjíždí s naší podporou studovat na střední školy v USA a VB

Sedmnáct studentů středních škol z různých koutů republiky prošlo náročným výběrovým řízením a získalo stipendia na kvalitních soukromých školách ve VB a v USA. K úspěchu bylo nutné předložit esej v angličtině, projít písemným jazykovým testem, ale především během pohovoru zaujmout svým odhodláním i talentem zahraniční porotu, která adepty osobně vybírá. Letos se o své štěstí pokoušelo 75 dívek a chlapců, z nichž drtivě převažovaly studentky gymnázií.

Středoškolská stipendia udělujeme s podporou firemních partnerů i soukromých dárců už 23 let. Neopakovatelnou zkušenost prožilo už 274 studentů, jejichž kariéry rok strávený na zahraniční střední škole zásadně nastartoval. Mnozí z nich byli přijati na kvalitní zahraniční univerzity, jako je London School of Economics, Oxford, Cambridge, Princeton či Harvard University. Již téměř 20 absolventů studovalo či studuje na Univerzitě v Oxfordu.

V rámci programu je nabízen Davis Scholars, stipendium na dvouleté studium, zakončené závěrečnou maturitní zkouškou. Pokud student bude pokračovat ve studiu na americké univerzitě, má možnost získat po dobu dalších pěti let každoročně podporu ve výši 20 000 dolarů. Z České republiky dosud získali Davis Scholars pouze 4 studenti. Letos přibyl pátý – Milan Moudrý z gymnázia Kyjov, který odjíždí na The Taft School v USA.

Při výběru škol spolupracujeme s britskou asociací The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) a sítí American Secondary Schools for International Students and Teachers (ASSIST). Obě sdružují na 400 prestižních soukromých středních škol. Zahraniční školy poskytují roční stipendium v částce kolem milionu korun na studenta, které pokrývá náklady na školné, ubytování a stravování. Ostatní výdaje, jako je kapesné, pojištění, cestovné či účast na úvodním setkání, hradí částečně Nadace OSF a rodiče studenta. Pokud rodiče nemohou pokrýt zbylé náklady, mohou obdržet podporu skupiny Pioneer Investments, která na stipendia přispívá každoročně již od roku 2005.

Stipendia přinášejí mladým lidem nejen přístup ke kvalitnímu vzdělání, ale především rozhled a zkušenosti z mezinárodního prostředí. Studijní pobyt v zahraničí dělá mladého člověka samostatnějším a tolerantnějším, odlišnosti pak nevnímá jako překážky, ale příležitosti k obohacení. Tyto hodnoty vyznáváme také my, a proto ve spolupráci se skupinou Pioneer Investments podporujeme talentované mladé lidi a pomáháme jim v jejich dalším růstu.

stipendia

7.12.2018

Jazykové testy pro přihlášené do programu Stipendia pro středoškolské studenty a studentky

Jazykové testy se uskuteční ve čtvrtek 13. 12. 2018 v Národní technické knihovně, Ballingův sál (přízemí), Technická 6, Praha 6 (metro A stanice Dejvická). Přineste si dobře ořezanou obyčejnou tužku (nejvíce vhodná pro …

Celý článek

21.8.2018

25 let od vyhlášení stipendijního programu Nadace OSF

Srdečně zveme všechny absolventy našeho stipedijního programu na společné setkání, které se uskuteční příští týden ve středu 29.8. v Americkém kulturním centru. Absolventi, těšíme se na vás! A máme co …

Celý článek

28.2.2018

Koho čeká studium na soukromých středních školách ve Velké Británii nebo v USA?

Zástupci zahraničních škol se během ledna na osobních pohovorech setkali se studenty a studentkami, kteří se ucházeli o prestižní stipendium na soukromých školách ve Velké Británii a v USA a úspěšně …

Celý článek

23.2.2018

První výsledky na roční pobyt ve Velké Británii jsou tady!

V lednu se uskutečnily pohovory s těmi přihlášenými, kteří úspěšně absolvovali jazykové testy. Zástupci zahraničních škol se na osobním pohovoru setkali se studenty a studentkami, kteří se ucházeli o prestižní …

Celý článek