Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Stipendium (nadační příspěvek) pro romské vysokoškolské studenty a studentky 2017/2018

Ze stipendia je hrazen příspěvek na studium na vysoké škole, případně školné, a jazykový kurz. Studenti dále ve školním roce 2017/2018 absolvují dobrovolnickou službu v nestátní neziskové organizaci a pracovní …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.09.2017 - 31.08.2018
Částka: 253 355 Kč

Rovnost žen a mužů ve veřejném životě – inspirace z Norska

Cílem studijní cesty do Norska je posílit odborné zázemí Fóra 50 % a zefektivnit tak prosazování vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice a uplatňování gender mainstreamingu ve městech a …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 131 186 Kč
Organizace: Fórum 50 %, o.p.s.

Genderová rovnost v norské praxi – studijní cesta

Projekt spočívá v realizaci studijní pracovní cesty expertního týmu žadatele do Norska. Hlavním cílem je zvýšení vědomostních kapacit a know-how žadatele. Realizace projektu přináší možnost dále prohloubit kontakty navázané během …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 131 120 Kč
Organizace: Gender Studies, o.p.s.

Studijní cesta GIC NORA do Norska na téma rovných příležitostí

Studijní cesta 3 expertek z Genderového informačního centra NORA navazuje přímo na 2 projekty podpořené grantem z programu Dejme ženám šanci. Konkrétně na projekty „Hledejme společně novou cestu“ a „Pozor …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 69 000 Kč
Organizace: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Studijní cesta do Norska zaměřená na oblast rovných příležitostí

Projekt je zaměřený na přenos norských zkušeností a dobrých praxí v oblasti rovných příležitostí do České republiky, a to především v oblastech 1) advocacy u těch skupin, které se nedokáží …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 104 142 Kč
Organizace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

ProFairPlay – Norsko vize budoucnosti

Tým ProFairPlay (Lagardere Active ČR) vyrazí do Norska ve spolupráci s Nadací OSF Praha a Norským partnerem Active24, který v minulých letech aktivně s ProFairPlay spolupracoval. Cílem cesty je inspirace …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 30.06.2017
Částka: 126 500 Kč
Organizace: Lagardere Active ČR, a.s.

Inspirace z Norska

Kostka Krásná Lípa realizovala projekt „Kompetence v kostce“, který byl zaměřen na zvýšení kompetencí, dovedností a zaměstnanosti romských žen. Dále na udržení služby péče o děti od 3 do 6 …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 30.06.2017
Částka: 130 250 Kč
Organizace: Kostka Krásná Lípa, p.o.

Studijní cesta do Norska za rovným odměňováním, reprezentací a gender mainstreamingem

V projektu bude provedena studijní cesta, s cílem získat informace a navázat spolupráci s norskými partnery zabývajícími se tématy obdobnými, jež jsou klíčová pro genderový program Otevřené společnosti. Konkrétně: – …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 102 320 Kč
Organizace: Otevřená společnost, o.p.s.

Studijní cesta do Norska

Projekt je zaměřen na získávání informací o práci se sociálně vyloučenými ženami v Norsku. Získané poznatky o konkrétních metodách a příklady dobré praxe chceme implementovat při další práci s cílovou …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 116 700 Kč
Organizace: Ratolest Brno, z.s.

Spektrum rozvoje žen

Spektrum rozvoje žen je platforma podporující rozvoj a vzdělávání žen – lídryň společensky prospěšných aktivit. V současné době realizuje tyto aktivity: 1.Síťování a propojování komerčního, veřejného a neziskového sektoru s …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 128 076 Kč
Organizace: Spiralis, z.s.