Ve většině programů vyhlašujeme během roku otevřená výběrová řízení. Ve výjimečných případech podporujeme i projekty mimo vypisovaná výběrová řízení.

Každý podzim probíhá výběrové řízení pro udělení stipendií do USA a Velké Británie, do kterého se mohou hlásit studenti 1. a 2. ročníků středních škol v České republice.The Open Society Fund Prague holds open calls for proposals through which it distributes grants for promoting transparency, education, gender equality and other areas that help to develop an open and democratic society in the Czech Republic. For more information and grant guidelines, please visit the Czech version of this site. For information on Open Society Foundations´grant calls relevant for the Czech Republic, please see the link attached to each calls or visit the main Open Society Foundation website.