Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Stipendium (nadační příspěvek) pro romské vysokoškolské studenty a studentky 2017/2018

Ze stipendia je hrazen příspěvek na studium na vysoké škole, případně školné, a jazykový kurz. Studenti dále ve školním roce 2017/2018 absolvují dobrovolnickou službu v nestátní neziskové organizaci a pracovní …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.09.2017 - 31.08.2018
Částka: 253 355 Kč

Zmapování nástrojů v ČR před nestandardním ekonomickým chováním RF

Výrazná část Ruskem vedeného hybridního konfliktu v evropských zemích probíhá v ekonomické oblasti. Výjimkou není ani ČR. První část projektu by se proto soustředila na systematické monitorování ruských ekonomických zájmů …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.02.2017 - 30.11.2017
Částka: 396 000 Kč
Organizace: PRAGUE SECURITY STUDIES INSTITUTE

Slovenské fórum proti propagande

Projekt bude zameraný na profesionalizáciu a zvýšenie spoločenského dopadu aktivít už existujúceho Slovenského fóra proti propagande, ktoré sa stretáva na úrovni predstaviteľov mimovládnych organizácií, štátnych inštitúcií, médií, bloggerov, súkromných firiem, …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.01.2017 - 30.11.2017
Částka: 420 000 Kč
Organizace: Vyskumne centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

Studijní návštěva škol na Slovensku

Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 (učitelé, pracovníci poradenského pracoviště, vedení školy), vedení Ligy komunitních škol, z.s., zástupci OSF ČR a další pracovníci, kteří jsou činní …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 13.02.2017 - 17.02.2017
Částka: 170 000 Kč
Organizace: Liga komunitních škol, z.s.

My jsme svět – učebnice Hodnotového vzdělávání

V projektu vznikne série umělecky zpracovaných učebnic hodnotového vzdělávání. Vyškolené týmy učitelů budou v pilotních školách pomocí těchto učebnic podporovat inkluzívní smýšlení dětí a posilovat demokratické hodnoty. Využíváme metodologii sestry …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.06.2016 - 30.09.2017
Částka: 100 000 Kč
Organizace: Cyril Mooney Education, z.s.

Rovnost žen a mužů ve veřejném životě – inspirace z Norska

Cílem studijní cesty do Norska je posílit odborné zázemí Fóra 50 % a zefektivnit tak prosazování vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice a uplatňování gender mainstreamingu ve městech a …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 131 186 Kč
Organizace: Fórum 50 %, o.p.s.

Genderová rovnost v norské praxi – studijní cesta

Projekt spočívá v realizaci studijní pracovní cesty expertního týmu žadatele do Norska. Hlavním cílem je zvýšení vědomostních kapacit a know-how žadatele. Realizace projektu přináší možnost dále prohloubit kontakty navázané během …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 131 120 Kč
Organizace: Gender Studies, o.p.s.

Studijní cesta GIC NORA do Norska na téma rovných příležitostí

Studijní cesta 3 expertek z Genderového informačního centra NORA navazuje přímo na 2 projekty podpořené grantem z programu Dejme ženám šanci. Konkrétně na projekty „Hledejme společně novou cestu“ a „Pozor …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 69 000 Kč
Organizace: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Studijní cesta do Norska zaměřená na oblast rovných příležitostí

Projekt je zaměřený na přenos norských zkušeností a dobrých praxí v oblasti rovných příležitostí do České republiky, a to především v oblastech 1) advocacy u těch skupin, které se nedokáží …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 104 142 Kč
Organizace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

ProFairPlay – Norsko vize budoucnosti

Tým ProFairPlay (Lagardere Active ČR) vyrazí do Norska ve spolupráci s Nadací OSF Praha a Norským partnerem Active24, který v minulých letech aktivně s ProFairPlay spolupracoval. Cílem cesty je inspirace …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 30.06.2017
Částka: 126 500 Kč
Organizace: Lagardere Active ČR, a.s.