Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Celoživotní ekonomické dopady mateřství

V České republice má mateřství na postavení žen na trhu práce a ve společnosti výrazně negativní dopady. Rozhodli jsme se přispět k jejich snížení a nastartovat změny. Zajistili jsme ekonomické …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 - 30.06.2016
Částka: 7 472 884 Kč
Organizace: Gender Studies, o.p.s.

Příležitost pro matky na ubytovnách

“Projekt reagoval na zhoršení poměrů na ubytovnách a v sociálně vyloučených lokalitách v Brně a okolí. Chtěli jsme zlepšit především situaci tamních matek a předškolních dětí. Pravidelnou terénní sociální práci …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 - 31.05.2016
Částka: 1 113 507 Kč
Organizace: Ratolest Brno, z.s.

Ženy bez domova se vzdělávají v oblasti násilí na ženách

V rámci sebepodpůrné skupiny projektu Společně jako doma bez násilí vznikla užší skupina čtyř žen, které se rozhodly pomáhat dalším ženám bez domova. Vzhledem k tomu, že tyto ženy mají …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.03.2016 - 30.06.2016
Částka: 129 095 Kč
Organizace: Jako doma - Homelike

Studijní cesta – Genderově podmíněné násilí z pohledu norských expertů a expertek

Cílem projektu je poznat a inspirovat se know-how norských organizací i státních institucí, které mají dlouhodobé zkušenosti v oblasti boje proti genderově podmíněnému násilí. Chceme obohatit a rozšířit naše znalosti …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 07.03.2016 - 30.06.2016
Částka: 132 500 Kč
Organizace: proFem, konzultační středisko pro ženské projekty

U4 – Studijní cesta do Norska

Transparency International – Česká republika, o.p.s. (TI-CZ) realizuje v současnosti projekt „Neúplatné ženy? Genderové dimenze korupce“ zaměřený na výzkum genderových aspektů korupce na národní úrovni. Tomuto tématu se v ČR …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.04.2016 - 01.06.2016
Částka: 97 200 Kč
Organizace: Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Chceme dát více

Projekt řeší posílení fundraisingových (FR) a komunikačních (PR) kapacit organizace, která působí v Moravskoslezském kraji od roku 2004 a věnuje se kromě hospicové péče také hájení práv a zájmů pečujících. …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.07.2016 - 30.06.2017
Částka: 50 000 Kč
Organizace: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

“Pojďte mezi nás”

Projekt “Pojďte mezi nás” reaguje na zkušenosti z praxe, kdy děti ze sociokulturně znevýhodněného  prostředí mají nepravidelnou docházku k předškolnímu vzdělávání a většina z nich ji záhy ukončí      …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.04.2016 - 30.06.2017
Částka: 201 990 Kč
Organizace: Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace

Gender mainstreaming v norské praxi

Projekt spočívá v realizaci studijní pracovní cesty expertního týmu zaměstnankyň žadatele do Norska. Hlavním cílem je zvýšení vědomostních kapacit a know-how žadatele. Dílčím cílem projektu je získání informací, které se …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 25.07.2016 - 30.11.2016
Částka: 129 500 Kč
Organizace: Gender Studies, o.p.s.

Gender v migraci – přenos zkušeností z Norska do České republiky

Projekt je zaměřený na přenos norských zkušeností a dobrých praxí v oblasti genderu v migraci do České republiky. K tomu dojde především během studijní cesty zástupkyň české nevládní organizace SIMI …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 15.07.2016 - 30.09.2016
Částka: 120 343 Kč
Organizace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Účast na školení školitelů s ATV

V rámci projektu se PhDr. Markéta Hrdličková, PhD. bude ve dnech 14. – 16. 9. 2016 účastnit školení školitelů pro práci s filmem Zuřivec, které povede norská organizace Alternativ til …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 10.08.2016 - 30.09.2016
Částka: 45 916 Kč
Organizace: Thomayerova nemocnice