Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

150 let vzájemné spolupráce a jak dál?

Posílení vzájemných mezilidských vazeb mezi členy samotné organizace i mezi oslovenými občany Dobratic, Vojkovic a okrajových částí přilehlých obcí napříč generacemi. Široké zapojení do kulturních akcí inovativního charakteru, společné brigádnické …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.07.2016
Částka: 100 000 Kč
Organizace: Římskokatolická farnost Dobratice

Mlha

Přesto, že obec Janovice je součástí Beskyd a Lysou horu máme na dohled, v období topné sezóny máme problém (s nadsázkou řečeno) dohlédnout k sousedovi. Naše obec se dlouhodobě potýká …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.11.2015
Částka: 40 000 Kč
Organizace: Obec Janovice

Čistá Lysá

Mladí turisté z Asociace turistických oddílů mládeže, vyčistí od odpadků přístupové cesty na Lysou horu

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 14.09.2015 – 31.05.2016
Částka: 30 000 Kč
Organizace: Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM ČR

Ke hvězdám

Kopřivnice, město slavného zakladatele továrny na kočáry Ignáce Šustaly a pozdější automobilky Tatra, automobilového konstruktéra Hanse Ledvinky, malíře Zdeňka Buriana, olympionika Emila Zátopka a dalších velkých osobností, je místem pro …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.06.2016
Částka: 131 000 Kč
Organizace: PURPURA, o.s.

Důkaz je víc než řeči

Cílem projektu je vyvracet předsudky o Romech v naší komunitě, městě Ústí nad Orlicí. K tomu chceme využít několika nástrojů. 1/ Důkaz místo řečí – Romové postaví ve vyloučené lokalitě …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 31.10.2015
Částka: 80 000 Kč
Organizace: Sbor Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí

Zkuste to jako my

Oblastní charita Šluknov by ráda preventivně zmírnila projevy nenávisti xenofobie a jejich dopady v lokalitě Šluknov a v některých případech i v ČR.Rádi bychom ukázaly na příkladech,že Rom,Čech i případně …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.06.2015 – 31.12.2015
Částka: 46 740 Kč
Organizace: Oblastní charita Šluknov

Likvidace škodní události v garantovaném bydlení

Jedná se o proplacení nákladů v rámci projektu garantovaného bydlení v souladu se Smlouvou o provozu systému v projektu garantovaného bydlení s Agenturou pro sociální začleňování ze dne 18.12.2013.

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 06.05.2015 – 31.12.2015
Částka: 25 500 Kč
Organizace: Oblastní charita Most

Živé proStory ZR

Vizí projektu je prostřednictvím různých forem aktivit – vzdělávacích, osvětových, kulturních a happeningů přivést a zapojit občany města Žďáru nad Sázavou do tématu společného prostoru, historie města a dalších spojujících …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.11.2016
Organizace: Žijeme Žďárem

Zapojení veřejnosti do komunikace s libereckou radnicí

Cílem projektu je zajistit větší zapojení veřejnosti v Liberci do rozhodování o záležitostech rozvojových a investičních plánů. Díky tomu budou mít občané větší dohled nad vynakládáním peněz z městského rozpočtu, …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.08.2015 – 29.02.2016
Organizace: Krajské protikorupční pracoviště o.p.s.

Brno participativně

Projekt Brno participativně vytváří další příležitost pro účast veřejnosti prostřednictvím vývoje participativních aplikací a získávání dalších uživatelsky zajímavých dat v otevřeném formátu, zejména z oblasti znečištění ovzduší. Projekt reaguje na …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.06.2016
Organizace: NESEHNUTÍ Brno