Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Včasná péče a předškolní výchova

Projekt je zaměřen na rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Cílem je zvýšit motivaci romských rodičů a změnit jejich postoj ke vzdělání jejich dětí. Cílovou skupinou projektu jsou …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.03.2015
Částka: 764 068 Kč
Organizace: CENTROM, občanské sdružení

Parenting center IQ Roma servis

Projekt se zaměřuje na podporu romských rodin, především matek s dětmi ve věku 0 – 7 let. Hlavním cílem je pomáhat rodičům rozvíjet své děti a vytvářet jim prostředí, v …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.03.2015
Částka: 670 912 Kč
Organizace: IQ Roma servis, o.s.

Kompetence v kostce

Cílem projektu je podpořit jejich integraci romských žen do společnosti a zvýšit jejich možnosti při získání a udržení si zaměstnání. Aktivity projektu jsou zaměřeny na zvyšování kompetencí, znalostí a praktických …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.09.2015
Částka: 1 417 199 Kč
Organizace: Kostka Krásná Lípa, p.o.

Násilí věc (ne)veřejná

Projekt zahrnuje inovativní přístup k řešení problematiky násilí na ženách/mužích a problematiky domácího násilí, a to posunem služby „za klientem“ a zavedením nového typu služby, současně působí preventivně na snížení …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.04.2016
Částka: 7 192 900 Kč
Organizace: SPONDEA, o.p.s.

Hájíme práva žen v České republice

Cílem projektu je zlepšit prosazování rovných šancí pro ženy a muže na všech úrovních – tedy v institucionální rovině, na trhu práce, v rodině i ve společnosti. Toho chceme dosáhnout …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.04.2016
Částka: 7 214 564 Kč
Organizace: Česká ženská lobby, o.s.

Hledejme společně novou cestu!

Cílem projektu je zvýšit povědomí konkrétní skupiny romských žen o genderových tématech, motivovat je k potřebě profesního rozvoje a podpořit jejich vstup na trh práce. Projekt rovněž zaciluje na sensibilizaci …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.11.2015
Částka: 889 704 Kč
Organizace: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Podpora seniorů ohrožených a postižených násilím a týráním

Projekt usiluje o pomoc týraným seniorům. V jeho rámci dojde k personálnímu posílení bezplatné nonstop krizové linky pro seniory a ke zvýšení povědomí o této problematice, a to jak u …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.10.2014 – 31.12.2015
Částka: 970 659 Kč
Organizace: ŽIVOT 90

Vaše šance

Cílem projektu je podpora a zlepšení životní situace obětí domácího násilí a jejich dětí s ohledem na posílení lidských práv. Prostřednictvím primární prevence se chceme podílet na minimalizaci nárůstu počtu …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 – 30.03.2016
Částka: 715 916 Kč
Organizace: Diecézní charita Brno

Práce a děti pod jednou střechou

Vytvoříme coworkingové centrum pro ženy pečující o malé děti do 6ti let vracející se na trh práce, poskytneme jim sdílený prostor, podporu, poradenství, vzdělávání. Zahájíme propagaci utváření flexibilních forem práce …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.11.2015
Částka: 1 413 692 Kč
Organizace: Portus Prachatice, o.p.s

S tebou ne! aneb Prevence násilí na ženách v sexbyznysu

Cílem projektu je snížit výskyt násilí na ženách pracujících v sexbyznysu. Předmětem je analyzovat problém (výzkum), získat know-how od zahraničního partnera, vytvořit preventivní materiály a propagovat téma a způsob řešení …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.11.2014 – 31.01.2016
Částka: 2 362 786 Kč
Organizace: ROZKOŠ bez RIZIKA