Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Zkušenosti s nerovným odměňováním žen a mužů v Norsku

Studijní cesta 3 expertů/ek z Genderového informačního centra NORA navazuje přímo na projekt podpořený grantem z programu Dejme ženám šanci. Konkrétně na projekt „Pozor na rozdíly v odměňování žen a …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 08.08.2016 - 30.09.2016
Částka: 77 000 Kč
Organizace: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Studijní cesta ATV – BF

Hlavním cílem projektu je standardizace práce a aktualizace metodik práce s původci domácího násilí ve Spondea, o.p.s. ve spolupráci s odborníky z norské organizace ATV prostřednictvím sdílení pracovních zkušeností, pracovních …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 17.08.2016 - 31.10.2016
Částka: 64 250 Kč
Organizace: SPONDEA, o.p.s.

Školení školitelů s Alternativ til Vold

Projekt je zaměřen na proškolení pracovníků organizace v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. V rámci tohoto školení proběhne dvoudenní školení pracovníků a jeden den bude věnován studijním návštěvám norských …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 10.08.2016 - 31.10.2016
Částka: 85 880 Kč
Organizace: THEIA - krizové centrum o.p.s.

Práce s filmem Zuřivec

Projekt Práce s filmem Zuřivec zvyšuje kvalifikaci dvou odborných pracovníků ze stávajících služeb zaměřených na domácí násilí a obchod s lidmi prostřednictvím přenesení získaného know-how od norského partnera Alternativ til …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 10.08.2016 - 31.12.2016
Částka: 109 540 Kč
Organizace: Arcidiecézní charita Praha

Studijní cesta – školení školitelů s ATV

Projekt je zaměřen na školení školitelů pro práci s filmem Zuřivec, které povede norská organizace Alternativ til Vold (Alternativa násilí – ATV) v září 2016 v Norsku. Školení bude zahrnovat …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 10.08.2016 - 31.10.2016
Částka: 35 556 Kč
Organizace: Liga otevřených mužů

Norské cesty z labyrintu násilí

Persefona je přesvědčena o tom, že efektivní eliminace a prevence domácího (DN) a sexuálního násilí (SN), tzn. znásilnění a sexuální zneužívání (SZZ), je možná pouze tehdy, pokud se do ní …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 16.08.2016 - 31.10.2016
Částka: 130 269 Kč
Organizace: Persefona z. s.

Prevence a řešení domácího násilí jako kompetence sociálních pracovníků

Cílem projektu je osvojit si kompetence předávat poznatky k efektivní prevenci a řešení domácího násilí studentům pomáhajících profesí (zejména oboru sociální práce) a stávajícím sociálním pracovníkům tak, aby jich mohli …

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 10.08.2016 - 31.10.2016
Částka: 66 207 Kč
Organizace: Univerzita Palackého v Olomouci

Rovnost žen a mužů ve veřejném životě – inspirace z Norska

Cílem studijní cesty do Norska je posílit odborné zázemí Fóra 50 % a zefektivnit tak prosazování vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice a uplatňování gender mainstreamingu ve městech a …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 131 186 Kč
Organizace: Fórum 50 %, o.p.s.

Genderová rovnost v norské praxi – studijní cesta

Projekt spočívá v realizaci studijní pracovní cesty expertního týmu žadatele do Norska. Hlavním cílem je zvýšení vědomostních kapacit a know-how žadatele. Realizace projektu přináší možnost dále prohloubit kontakty navázané během …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 131 120 Kč
Organizace: Gender Studies, o.p.s.

Studijní cesta GIC NORA do Norska na téma rovných příležitostí

Studijní cesta 3 expertek z Genderového informačního centra NORA navazuje přímo na 2 projekty podpořené grantem z programu Dejme ženám šanci. Konkrétně na projekty „Hledejme společně novou cestu“ a „Pozor …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 69 000 Kč
Organizace: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.