Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Distribuce a diskuze k filmu “Gadžo”

Smyslem a cílem projektu je otřást stereotypními předsudky vůči romské minoritě, které čím dál tím více mladých lidí přivádí k sympatizování s extremistickými skupinami. Promítnutím filmu dokumentaristy, který jej natáčel …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.06.2014 – 28.02.2015
Částka: 100 000 Kč
Organizace: EDUCON

Informace za zlato

Sběr a analýza dat povinných subjektů dle zákona 106 o informacích v oblasti sazebníků úhrad za poskytování informací. Veřejný informační systém který bude soustřeďovat výši poplatků v rámci celé ČR …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 16.06.2014 – 30.11.2015
Částka: 57 600 Kč
Organizace: Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí

Debatování jako forma občanského vzdělávání studentů

Projekt reaguje na nedostatečnou výchovu středoškolských studentů k aktivnímu občanství, kritické práci a diskusním schopnostem. Cílem je posílit tyto schopnosti, předat studentům a profesorům know-how, motivovat a zapojit je do …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.10.2015
Částka: 184 320 Kč
Organizace: Agora CE o.p.s.

Dědictví Karpat

V projektu se zabýváme problémy přírodního a kulturního dědictví Karpat a tradičních znalostí. Chceme, aby si lidé uvědomili sounáležitost k našemu kraji, sociální a kulturní hodnoty našich předků, které budou …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.10.2014 – 30.09.2015
Částka: 80 000 Kč
Organizace: Koliba

O Praze otevřeně: zapojení obyvatel do rozhodování o podobě města

Prahu trápí špatné rozhodování o výstavbě. Před komunálními volbami nastolíme územní plán jedním z témat a přimějeme politiky k závazkům. Vytvoříme nezávislý webový portál a spojíme roztříštěné občanské iniciativy a …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 23.06.2014 – 30.11.2015
Částka: 160 000 Kč
Organizace: Centrum pro podporu občanů

Aktivizace občanů města Valašské Meziříčí

Projekt si klade za cíl aktivizovat občany Valašského Meziříčí a vtáhnout je k identifikaci a návrhu řešení nejpalčivějších problémů města. Tohoto cíle chceme Chceme tohoto cíle dosáhnout zapojením rodin s …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 16.06.2014 – 31.12.2014
Částka: 96 000 Kč
Organizace: Institut EuroSchola, o.s.

NGO Market 2015

Nadace Forum 2000 každoročně připravuje NGO Market, největší veletrh neziskovek ve střední a východní Evropě. Cílem projektu je vytvořit a kultivovat prostor pro neziskovky a občanskou společnost k aktivnímu networkingu, …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 30.06.2014 – 30.06.2015
Částka: 96 000 Kč
Organizace: Nadace Forum 2000

Více zeleně pro Olomouc

Projekt Více zeleně pro Olomouc usiluje o zkvalitnění péče o městskou zeleň v Olomouci prostřednictvím vyšší míry informovanosti a zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů (správní řízení, územní plánování). Projekt bude …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 07.07.2014 – 30.06.2015
Částka: 96 000 Kč
Organizace: Hnutí DUHA Olomouc

SmogWatch

Cílem projektu SmogWatch je posílit odbornost a informovanost občanské společnosti ve věci znečištěného ovzduší v aglomeraci Ostrava/Frýdek-Místek/Karviná.

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.08.2014 – 30.04.2015
Částka: 149 000 Kč
Organizace: Čisté nebe o.p.s.

Dobrovolnictví – příležitost pro jednotlivce a společnost

Projekt je zaměřen na podporu občanské společnosti ve vybraných lokalitách prostřednictvím dobrovolnictví jako nástroje soc. začleňování a zdravé občanské společnosti. Ztvárňuje dobrovolníka jako významného soc. aktéra a oceňuje aktivní občanské …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 14.07.2014 – 30.04.2015
Částka: 130 000 Kč
Organizace: Slezská diakonie