Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Hate Free Stage

Divadlo Feste připravuje ve spolupráci s iniciativou HateFree Culture sérii zábavně-uměleckých večerů v brněnském Kabinetu múz. Posláním komponovaných pořadů, které se odehrají od října vždy jednou měsíčně po představení Divadla …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.10.2014 – 31.12.2014
Částka: 25 000 Kč
Organizace: Divadlo Feste

Stop kybernásilí na ženách a mužích

Projekt reaguje na velmi aktuální problém násilí páchaného v prostředí internetu a jeho dosud neřešené genderové aspekty a nedostatky v systémovém řešení pomoci obětem. Prostřednictvím výzkumu a analýzy stávající situace …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 – 30.04.2016
Částka: 6 237 759 Kč
Organizace: Gender Studies, o.p.s.

Společně jako doma bez násilí

Podstatou projektu je vytvoření terénních poradenských center v Praze a Ostravě pro ženy bez domova a v tísnivé sociální situaci, které se setkaly s násilím. Terénní centra budou poskytovat právní …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 – 30.04.2016
Částka: 6 991 527 Kč
Organizace: Jako doma - Homelike

Tři pilíře bezpečí

Cílem projektu je vybudovat inovativní systém práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím (DN). Principem je oddělená práce s původcem DN, osobou ohroženou a dítětem- svědkem DN (Tři pilíře). Tyto …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 – 30.04.2016
Částka: 6 417 730 Kč
Organizace: ACORUS, o.s.

Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace

Prostřednictvím projektu usiluje žadatel o vytvoření podmínek pro zavedení celorepublikové systémové změny cestou specializace pracovníků institucí klíčových pro prevenci a eliminaci domácího násilí. Vymezení osob zodpovědných primárně za danou problematiku …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 15.01.2015 – 30.04.2016
Částka: 6 440 662 Kč
Organizace: Asociace pracovníků intervenčních center ČR, o.s.

Lege artis, dokážu i já pomoct člověku?

Projekt má za cíl působit motivačně a zároveň edukačně na mladé Romy ve věku 14-26 let. Projekt se zaměřuje hned na několik klíčových problematik v oblasti medicíny tak, aby byly …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 09.02.2015 – 20.04.2015
Částka: 23 700 Kč
Organizace: Miroslav Sivák

Divadlo utlačovaných do škol

V rámci projektu Divadlo utlačovaných do škol bude na představení pracovat romsko – česká skupina dvanácti mladých lidí, převážně studentů, kteří se budou společně zamýšlet nad tím, jak se v …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 05.02.2015 – 30.11.2015
Částka: 30 000 Kč
Organizace: ARA ART, o. s.

Včasná mediace a medializace

Prostřednictvím sítě informačních webových stránek Rom z Děčína, Rom z Ústí n/L, Rom z Mostu (http://decinromove.webnode.cz , http://ustinadlabemromove.webnode.cz , http://mostromove.webnode.cz). Dále prostřednictvím blogů na aktualne.cz (http://blog.aktualne.cz/blogy/drahomir-radek-horvath.php) a iDnes.cz (http://drahomirradekhorvath.blog.idnes.cz/) a na sociálních …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.10.2014 – 05.03.2015
Částka: 24 500 Kč
Organizace: Rom z Děčína

Analýza komunální kampaň v okresech Jeseník a Bruntál -vyčleňování na lokální úrovni v přímém přenosu?

Problematika vyčleňování menšin se na české politické scéně stává velice aktuální. Zejména v ekonomicky a společensky znevýhodněných lokalitách „strategie vyčleňování“ politickým stranám a hnutím, které tento přístup volí, přináší voličskou …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 06.10.2014 – 30.01.2015
Částka: 24 000 Kč
Organizace: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Předvolební factcheck komunálních debat

Demagog.CZ chce, stejně jako v předchozích volbách (krajské 2012, prezidentské 2012/2013, volby do PSP 2013, evropské volby 2014), poskytnout veřejnosti co nejkomplexnější předvolební servis pro zodpovědnou volbu prostřednictvím faktické analýzy …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 10.09.2014 – 17.10.2014
Částka: 30 000 Kč
Organizace: Debatní klub studentů Masarykovy univerzity