Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Otevíráme nemocnice – verejnezdravotnictvi.cz

Chceme vytvořit první kompletní registr městských nemocnic a zdravotnických zařízení, podle kterého by se daly porovnávat informace o hospodaření, dotacích i politickém obsazení těchto zařízení. Důvodem je to, že městské …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 01.02.2016
Částka: 88 000 Kč
Organizace: Brodem UB, o.p.s.

Blanka má smysl, když …

Cílem projektu je zvýšit informovanost veřejnosti a její zapojení do tlaku k realizaci doprovodných opatření se zprovozněním tunelu Blanka, bez kterých nebude dosažen kýžený efekt stavby, tedy zklidnění dopravy v …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 31.03.2016
Organizace: Auto*Mat, o. s.

Co se chystá v okolí

Každé volební období vynakládají města investice na zpracování projektové dokumentace záměrů politického vedení. Stává se, že občané města se o záměrech dozvídají pozdě, ve chvíli, kdy je projekt zpracován a …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.11.2015 – 31.10.2016
Částka: 100 000 Kč
Organizace: PLAC, o.s.

Pražská platforma

Cílem projektu je vznik platformy pražských organizací a aktivních občanů, kteří se věnují transparentní a otevřené správě, komunikaci zastupitelů s veřejností a boji proti korupci. Jednotlivé iniciativy budou svými tématy …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.06.2015
Organizace: Pražské fórum

Karviná – Věc veřejná

Prvním cílem projektu je obyvatelům Karvinska poskytnout souhrnné vyvážené informace o dopadech dlouholeté orientace regionu na těžební průmysl a iniciovat veřejnou i odbornou diskuzi ohledně budoucnosti města bez těžby. Taková …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 – 29.02.2016
Organizace: "S.O.S. Karviná, z. s."

Chceme být slyšet

Projektem chceme podpořit naši snahu o zachování principů účasti veřejnosti na rozhodování o životním prostředí v připravované novele stavebního zákona. Principy účasti veřejnosti, mezi něž patří např. právo na svobodný …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.04.2016
Organizace: Zelený kruh

Využití licencí Creative Commons při otevírání radnic

Projekt se zaměří analýzu možností využití, sestavení metodických doporučení a na následné prosazování využívání veřejných licencí Creative Commons pro kultivaci zpřístupňování autorsky chráněného obsahu produkovaného obcemi, jejich příspěvkovými organizacemi, jakož …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 – 31.08.2016
Částka: 100 000 Kč
Organizace: Iuridicum Remedium, o.s.

Brána pro zapojování do veřejného života

Smyslem našeho projektu je zapojit občany města Trutnova do rozhodování o věcech veřejných, týkajících se jejich běžného života v Trutnově. V současné době není bohužel v našem městě obvyklé, že …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.06.2016
Organizace: Krkonošská Poradenská a Informační, o. p. s.

PÍSECKÝ SVĚT – know-how pro aktivní občany

Písecký svět se po šesti letech práce ve veřejném prostoru stal v regionu uznávanou platformou pro komunikaci občanů s radnicí, pro  diskuzi o věcech veřejného zájmu, pro sdílení zkušeností neziskových …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 – 30.06.2016
Částka: 100 000 Kč
Organizace: Občanské sdružení Písecký svět

Otevřete.cz 2014

Cílem projektu je podpora a rozvoj programu Otevřené společnosti, o.p.s. zaměřeného na svobodný přístup k informacím a upevnění role programu jako leadra občanské společnosti při zabezpečení vymáhání práva na informace. …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.06.2015
Částka: 200 000 Kč
Organizace: Otevřená společnost, o.p.s.