Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Technika je hra!

Předkládaný projekt je zaměřen na environmentální edukaci děti a mládeže a smysluplné využití jejich volného času. V rámci projektu budeme žáky a studenty základních a středních škol z regionu vzdělávat …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 13.07.2015 – 31.12.2015
Částka: 48 000 Kč
Organizace: TRIANON, z.s.

Dobrovolníci v domácnostech seniorů

Projekt Dobrovolníci v domácnostech seniorů reaguje na množství osamělých seniorů ve Frýdku-Místku, kterým věnují pozornost pečlivě vybíraní a proškolení dobrovolní společníci. Hlavním cílem je psychosociální podpora seniorů, aktivizace i možná …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 31.12.2015
Částka: 40 202 Kč
Organizace: ADRA, o.p.s

Dobrovolníci pro OBŘEB

Databáze suchých kamenných zdí a jejich využití pro tvorbu naučných tras poslouží k získání nových dobrovolníků. Tito dobrovolníci přinesou sdružení Obnova řemesel v Beskydech nové nápady, podněty a energii. Výsledkem …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 – 30.04.2016
Částka: 9 860 Kč
Organizace: Obnova řemesel v Beskydech

Klub U Skalického draka

Vybavení klubovny pro děti a mládež technikou a hudebními nástroji a zpěvníky, oprava 40 let starého sociálního zařízení a kuchyňky.

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 31.12.2015
Částka: 91 000 Kč
Organizace: Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku

Voda v krajině Beskyd

Voda je základ života a vodou ovlivněná stanoviště patří k druhově nejpestřejším místům. Vhodnými zásahy dojde k záchraně některých zanikajících podmáčených lokalit, na odlehlých místech bude zlikvidována invazní rostlina křídlatka, …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.09.2015 – 31.08.2016
Částka: 155 000 Kč
Organizace: ČSOP SALAMANDR

Fenomén Morávka v ohrožení

Řeka Morávka je unikátem v národním měřítku. Podle posledních průzkumů na ní ale vlivem lidských zásahů dochází ke změnám, které ohrožují její přirozené procesy. Cílem je informovat starosty přilehlých obcí, …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.08.2015 – 31.07.2016
Částka: 118 000 Kč
Organizace: ČSOP SALAMANDR

Areál Domu přírody Beskyd – strategie, soběstačnost, udržitelnost

Areál Domu přírody Beskyd je projekt, jehož smyslem je v rámci celorepublikové sítě návštěvnických center “Domy přírody” (www.ochranaprirody.cz/dum-prirody) nabízet v lokalitě Morávka v srdci Moravskoslezských Beskyd zážitkového průvodce světem přírody …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 20.07.2015 – 13.12.2015
Částka: 159 650 Kč
Organizace: Občanské sdružení "Vlaský"

Krajina Mikroregionu Bystřice-Vendryně-Nýdek očima mladé generace

Projekt řeší problematiku životního prostředí v prostředí Mikroregionu Bystřice-Vendryně-Nýdek z pohledu mladé generace. Navazuje na předchozí projekty Nadace Open Society Fund “Zlepšení krizového stavu v lokalitě Prašivá hora-Bystřice” a “K …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.11.2015
Částka: 117 000 Kč
Organizace: Obec Bystřice

150 let vzájemné spolupráce a jak dál?

Posílení vzájemných mezilidských vazeb mezi členy samotné organizace i mezi oslovenými občany Dobratic, Vojkovic a okrajových částí přilehlých obcí napříč generacemi. Široké zapojení do kulturních akcí inovativního charakteru, společné brigádnické …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.07.2016
Částka: 100 000 Kč
Organizace: Římskokatolická farnost Dobratice

Mlha

Přesto, že obec Janovice je součástí Beskyd a Lysou horu máme na dohled, v období topné sezóny máme problém (s nadsázkou řečeno) dohlédnout k sousedovi. Naše obec se dlouhodobě potýká …

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.07.2015 – 30.11.2015
Částka: 40 000 Kč
Organizace: Obec Janovice