Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Zajištění vyváženého zpravodajství z protiromských akcí

Vlastním zpravodajským pokrytím protiromských akcí získáme materiál, který bude sloužit k on-line informování na romea.cz (s více než 3000 návštěvníky denně), jako zdroj materiálu pro ostatní média a ČTK a …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 31.12.2014
Částka: 100 000 Kč
Organizace: ROMEA

Podpora obětí protiromských shromáždění v ČR

Projekt je zaměřený na podporu romských komunit čelícím nenávistným protiromským demonstracím a k podpoře dobrých sousedských vztahů v místě protiromských pochodů.

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 28.04.2014 – 01.11.2014
Částka: 100 000 Kč
Organizace: "KONEXE"

Májská kuchařka

Na sídlišti Máj, které bylo loni cílem pochodů neonacistů, chceme posbírat zajímavé recepty na jídla od Romských i majoritních obyvatel a vytvořit “Májskou kuchařku”. Uspořádat sousedskou slavnost se soutěžením jídel …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 30.06.2015
Částka: 100 000 Kč
Organizace: "Nová Solnice"

Distribuce a diskuze k filmu “Gadžo”

Smyslem a cílem projektu je otřást stereotypními předsudky vůči romské minoritě, které čím dál tím více mladých lidí přivádí k sympatizování s extremistickými skupinami. Promítnutím filmu dokumentaristy, který jej natáčel …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.06.2014 – 28.02.2015
Částka: 100 000 Kč
Organizace: EDUCON

I was born in your bed

Mediální obraz událostí nedávné doby, zmnožené zprávy o protiromských aktivitách při svém opakování a zhušťování vyvolávají pocit normy. Projekt vyrovnává tuto disbalanci která ovlivňuje myšlení lidí pomocí jedinečného uměleckého projektu …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 05.09.2014
Částka: 18 300 Kč
Organizace: "Pontopolis"

Přednášky a panelová diskuze o neo-nacismu

Východiskem je nevhodná reakce města na pochod neonacistů, jenž v K. Varech proběhl 15.2.14. Plánujeme sérii přednášek pro úředníky a politiky a panelovou diskuzi pro veřejnost. Cíl je informovat o …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 17.11.2014
Částka: 25 000 Kč
Organizace: ProVary, z. s.

Stáž na US Embassy

Ve spolupráci s Americkou ambasádou v Praze Nadace OSF poskytuje grant na stáž Radovanu Lacimu. Cílem stáže je poskytnout příležitost pro získání zkušeností pro další studijní a profesní rozvoj z …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 04.08.2014 – 30.09.2014
Částka: 19 625 Kč
Organizace: Radek Laci

Hate Free Stage

Divadlo Feste připravuje ve spolupráci s iniciativou HateFree Culture sérii zábavně-uměleckých večerů v brněnském Kabinetu múz. Posláním komponovaných pořadů, které se odehrají od října vždy jednou měsíčně po představení Divadla …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.10.2014 – 31.12.2014
Částka: 25 000 Kč
Organizace: Divadlo Feste

Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace

Prostřednictvím projektu usiluje žadatel o vytvoření podmínek pro zavedení celorepublikové systémové změny cestou specializace pracovníků institucí klíčových pro prevenci a eliminaci domácího násilí. Vymezení osob zodpovědných primárně za danou problematiku …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 15.01.2015 – 30.04.2016
Částka: 6 440 662 Kč
Organizace: Asociace pracovníků intervenčních center ČR, o.s.

Lege artis, dokážu i já pomoct člověku?

Projekt má za cíl působit motivačně a zároveň edukačně na mladé Romy ve věku 14-26 let. Projekt se zaměřuje hned na několik klíčových problematik v oblasti medicíny tak, aby byly …

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 09.02.2015 – 20.04.2015
Částka: 23 700 Kč
Organizace: Miroslav Sivák