Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2014 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Vrchy poznávají řemesla

V rámci workshopů a tvůrčích dílen chceme návštěvníkům přiblížit řemesla známá i neznámá.

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.09.2017 - 31.12.2017
Částka: 10 000 Kč
Organizace: Knihovna Vrchy - spolek vzájemného soužití

OK WC Osůvka + dětské ekodílny

Primárním cílem projektu je eliminace základního problému, který v praxi znemožňuje efektivní využití areálu jako místa pro trávení volného času spoluobčanů – chátrajících WC. Neméně důležitým sekundárním cílem je zapojení …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 10.05.2017 - 30.10.2017
Částka: 59 800 Kč
Organizace: Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Třinci - Osůvkách

Záchrana mokřadů v Beskydech

Mokřady patří mezi nejohroženější ekosystémy na světě. Přitom se jedná o jedno z nejdynamičtěji se vyvíjejících společenstev s obrovskou druhovou pestrostí. Kvůli obtížnému obhospodařování však stojí stranou zájmu a jediné …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.11.2017 - 31.10.2018
Částka: 150 000 Kč
Organizace: ČSOP SALAMANDR

Sousedské snídaně

Sousedské snídaně jsou příležitostí pro místní obyvatele začít den na netradičním místě v nezvyklé společnosti. Proběhne několik opakujících se akcí, které nezištně vytvoří na chvíli přátelský prostor, kdy zcela cizí …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.07.2017 - 31.12.2017
Částka: 29 500 Kč
Organizace: Bunkr, o.p.s.

Rozvoj Fundraisingu v Charitě Frýdek-Místek

V rámci naší organizace vnímáme jako svou slabinu nedostatečnou systémovost fundraisingu. Nepracujeme s drobnými dárci z řad fyzických i právnických osob a v případě stávajících partnerů se točíme v kruhu.Existují …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.07.2017 - 31.03.2018
Částka: 100 000 Kč
Organizace: Charita Frýdek - Místek

Dostavba technického zázemí Občanského sdružení

Občanské sdružení Klokočov bylo založené za účelem organizování a podpory neformálních společenských aktivit obyvatel Klokočova s cílem vytváření pozitivních mezilidských vztahů. Za nejvýznamnější lze považovat prosazení nákupu pozemku formou petice …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 10.10.2016 - 01.12.2017
Částka: 60 000 Kč
Organizace: Občanské sdružení KLOKOČOV z.s.

Mezigenerační tvořivé dílny

Vedeme děti k návratu k tradicím.  Uvědomujeme si významnou potřebu mezigeneračního propojení. Ve spolupráci s obecní knihovnou v Raškovicích pořádáme každý měsíc kreativní tematické dílny pro prarodiče, rodiče a děti.

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.10.2016 - 30.06.2018
Částka: 23 000 Kč
Organizace: Rosteme s dětmi, z. s.

Kořeny života

Každý nově zasazený strom potřebuje naši péči, stejně jako narozené dítě. Rodiče nově narozených občánků vysází svým potomkům strom, jako symbol nového příběhu, jako symbol propojení kořenů se svou rodnou …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.08.2017 - 30.11.2017
Částka: 69 000 Kč
Organizace: Obec Bukovec

Chytře na kotlíkové dotace

V rámci projektu vytvoříme doporučení, jak upravit a lépe provázat dotační programy, které podporují změnu způsobu vytápění domácností z uhlí na dostupné obnovitelné zdroje (“kotlíkové” dotace) a zajištění paliva z …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.09.2017 - 30.06.2018
Částka: 180 044 Kč
Organizace: Čisté nebe o.p.s.

Výstavba naučné stezky v obci Tichá „Poznej a chraň přírodu kolem sebe“

Projekt nabídne dětem a mládeži environmentální vzdělávání za pomocí interaktivních tabulí a aplikací nových technologií. Obec Tichá se nachází v oblasti “Přírodního parku Podbeskydí”, jejíž krásnou přírodu chceme uchovat pro …

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 15.06.2017 - 15.10.2017
Částka: 100 000 Kč
Organizace: TICHÁNEK z.s.