Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Bezpečný domov

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.01.2015 – 30.11.2015
Částka: 395 145 Kč
Organizace: Thomayerova nemocnice

Tento projekt je zaměřen na rizikovou a zároveň motivovanou skupinu rodin bez ohledu na etnikum, ve kterých byly zaznamenány případy domácího násilí, a které mají alespoň jedno dítě ve věku do šesti let. Projekt je v rámci regionu Praha zcela ojedinělý, protože zahrnuje vedle možnosti dočasného ubytování týrané osoby spolu s dítětem a i ucelený systém komplexních služeb pro týranou osobu (psycholog, speciální pedagog, sociální pracovnice a lékař-pediatr), které jí pomohou vymanit se ze závislosti na agresorovi. Výstupem projektu bude vedle zřízení terénního bytu okamžité pomoci i ucelený koncept práce s matkou/otcem potýkajícím se s domácím násilím.