Podpora seniorů ohrožených a postižených násilím a týráním

Datum realizace: 1. 10. 2014 - 31. 12. 2015
Částka: 970659 Kč
Organizace: ŽIVOT 90

Projekt usiluje o pomoc týraným seniorům. V jeho rámci dojde k personálnímu posílení bezplatné nonstop krizové linky pro seniory a ke zvýšení povědomí o této problematice, a to jak u široké veřejnosti, tak i u odborníků a pracovníků v přímé péči o seniory.