Vaše šance

Datum realizace: 1. 1. 2015 - 30. 3. 2016
Částka: 715916 Kč
Organizace: Diecézní charita Brno

Cílem projektu je podpora a zlepšení životní situace obětí domácího násilí a jejich dětí s ohledem na posílení lidských práv. Prostřednictvím primární prevence se chceme podílet na minimalizaci nárůstu počtu osob ohrožených domácím násilím na Znojemsku.